Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τα μέτρα κατά της παράνομης αλιείας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τρίτη 26 Νοεμβρίου πως εντείνει τα μέτρα καταπολέμησης της παράνομης αλιείας, χαρακτηρίζοντας την Μπελίζε, την Καμπότζη και τη Γουινέα μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες.
Η εν λόγω ανακοίνωση έγινε σε συνέχεια της επίσημης προειδοποίησης που εξέδωσε πριν από έναν χρόνο (IP/12/1215).

Παρά τη στενή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις αρχές των χωρών αυτών για τη θέσπιση μέτρων διαχείρισης και αποτελεσματικού ελέγχου της αλιείας, οι τρεις χώρες δεν έχουν ακόμη επιλύσει διαρθρωτικά προβλήματα και δεν έχουν αναλάβει ουσιαστικές δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης αλιείας.

Πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο των Υπουργών να εγκρίνει εμπορικά μέτρα κατά των τριών χωρών, ώστε να εξουδετερωθούν τα εμπορικά οφέλη από τις παράνομες αυτές δραστηριότητες. Ως αποτέλεσμα, θα απαγορευθεί η εισαγωγή στην ΕΕ των προϊόντων που αλιεύονται από σκάφη των χωρών αυτών.

Η παραπάνω απόφαση είναι σύμφωνη με τη διεθνή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας βασίζεται στο ότι η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία είναι εγκληματική δραστηριότητα παγκοσμίως, η οποία είναι επιβλαβής όχι μόνο για τους αλιείς και τις αγορές της ΕΕ, αλλά και για τις τοπικές κοινότητες των αναπτυσσόμενων χωρών.

Προειδοποιήσεις είχε απευθύνει πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις Νήσους Φίτζι, τον Παναμά, τη Σρι Λάνκα, το Τόγκο και το Βανουάτου, αλλά όλες αυτές οι χώρες συνεργάστηκαν στενά με την Επιτροπή και σημείωσαν αξιόπιστη πρόοδο. Ξεκίνησαν επίσης τη διαδικασία θέσπισης νέων νομοθετικών μέτρων και βελτίωσαν τα συστήματα παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης. Γι' αυτό, ο διάλογος με τις χώρες αυτές θα παραταθεί έως τα τέλη του Φεβρουαρίου 2014 και η πρόοδος θα επαναξιολογηθεί την ερχόμενη άνοιξη.

Νέες επίσημες προειδοποιήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε επίσης, την ίδια ημέρα, επίσημες προειδοποιήσεις –«κίτρινες κάρτες»- στην Κορέα, την Γκάνα και το Κουρασάο, διότι δεν τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις τους για καταπολέμηση της παράνομης αλιείας. Η Επιτροπή εντόπισε συγκεκριμένες αδυναμίες, όπως τη μη λήψη μέτρων για την κάλυψη των αδυναμιών παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης της αλιείας, και προτείνει διορθωτικές δράσεις για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Στο παρόν στάδιο, αυτές οι κίτρινες κάρτες δεν συνεπάγονται μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο. Η ΕΕ θα συνεργαστεί στενά με τις χώρες αυτές, όπως το έπραξε και με τις προαναφερθείσες χώρες, διεξάγοντας επίσημο διάλογο και ενισχύοντας τη συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί και την υλοποίηση των απαραίτητων σχεδίων δράσης.

Η επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη δήλωσε σχετικά: «Οι αποφάσεις αυτές αποδεικνύουν τη σταθερή μας δέσμευση για αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας. Η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επηρεαστεί αρνητικά, όπως και οι αλιείς των χωρών αυτών και των κρατών μελών μας. Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις στις χώρες που τροφοδοτούν την αλυσίδα εφοδιασμού της παράνομης αλιείας είτε ως παράκτια κράτη, είτε ως κράτη σημαίας ή σημαίας ευκαιρίας. Η Δυτική Αφρική αποδείχθηκε σημαντική πηγή παράνομης αλιείας και πρόθεσή μου τώρα είναι να ακολουθήσουμε την ίδια ολοκληρωμένη προσέγγιση και για τον Ειρηνικό.»

Το ιστορικό

Η απόφαση σχετικά με την Μπελίζε, την Καμπότζη και τη Γουινέα παρέχει στα κράτη μέλη ένα πρόσθετο μέσο για τον έλεγχο και, εάν είναι απαραίτητο, την απαγόρευση της εισαγωγής αλιευτικών προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί μια συντονισμένη προσέγγιση στο θέμα αυτό. Μόλις η πρόταση της για απαγόρευση της εμπορίας εγκριθεί από το Συμβούλιο, θα απαγορευθεί η εισαγωγή στην ΕΕ προϊόντων που αλιεύονται από σκάφη που φέρουν σημαία των χωρών αυτών. Τα σκάφη της ΕΕ θα πρέπει να σταματήσουν να αλιεύουν στα ύδατα των εν λόγω χωρών. Άλλες μορφές συνεργασίας, όπως κοινές αλιευτικές δραστηριότητες ή αλιευτικές συμφωνίες με τις χώρες αυτές δεν θα είναι πλέον δυνατές.

Λαμβάνοντας τα παραπάνω μέτρα, η ΕΕ δεν εφαρμόζει απλώς τους ευρωπαϊκούς κανόνες1, αλλά κυρίως εξασφαλίζει τον σεβασμό των κανόνων περί παράνομης αλιείας που έχουν θεσπίσει τα Ηνωμένα Έθνη και ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας, και τηρεί τις διεθνείς της δεσμεύσεις. Όλες οι εν λόγω χώρες παρέλειψαν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους ως παράκτια κράτη, κράτη σημαίας, λιμένα, ή αγοράς, αθετώντας τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και της Συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ιχθυαποθέματα.

Περισσότερες πληροφορίες
MEMO/13/1053

1 :
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. Αυτό το σημαντικό μέσο καταπολέμησης της παράνομης αλιείας έχει ως στόχο να επιτρέψει την πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ μόνο σε αλιευτικά προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμα από το κράτος σημαίας ή το κράτος εξαγωγής.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ