Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Από αύριο 18 μέχρι την Δευτέρα 22 Ιουλίου οι αιτήσεις για τις 20 θέσεις παγιδοθετών στην Π.Ε. Πρέβεζας. Ολόκληρη η Ανακοίνωση.

Από αύριο 18 Ιουλίου και μέχρι την Δευτέρα 22 Ιουλίου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για τις 20 θέσεις εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχολήσει η Π.Ε. Πρέβεζας.
Πρόκειται για 19 παγιδοθέτες και 1 εργάτη αποθήκης που θα προσληφθούν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με σύμβαση ορισμένου χρόνου (έως 42 ημερομίσθια) για τις ανάγκες του προγράμματος Δακοκτονίας 2013.
Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο και
3. Σε περίπτωση που είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Οι αιτήσεις γίνονται στα γραφεία της Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας (Λ. Ειρήνης 65, τηλ. 2682024768 και 2682024352)