Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Επανεξετάζεται ο φόρος ακινήτων – αγροτεμαχίων

Από μηδενική βάση επανεξετάζεται ο νέος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων, που θα εφαρμοστεί από το 2014, με στόχο την είσπραξη περίπου 3,2 δισ. ευρώ, καθώς συγκροτήθηκε επταμελής επιτροπή, με αντικείμενο τη δημιουργία νέου πλαισίου και το σχεδιασμό των απαιτούμενων δράσεων για την είσπραξη του φόρου.
Έως τις 15 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, η συγκεκριμένη ομάδα θα πρέπει να έχει παραδώσει το πόρισμά της στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης, προκειμένου η κυβέρνηση να είναι σε θέση κατά τις νέες διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν με την τρόικα το Σεπτέμβριο να παρουσιάσει ένα οριστικό και αξιόπιστο σχέδιο εφαρμογής του νέου Ενιαίου Φόρου Ακινήτων.
 
Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι να αποφύγει την οποιαδήποτε εμπλοκή για το θέμα με τους εκπροσώπους των δανειστών, ειδικά όσον αφορά την απόδοση του μέτρου, προκειμένου να μην υπάρξουν κενά στους δημοσιονομικούς στόχους του 2014, που μπορεί να εγείρουν νέες απαιτήσεις από την τρόικα.
 
Μέχρι τότε, εξάλλου, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα έχουν ολοκληρωμένη εικόνα της ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων με τη φετινή υποβολή των εντύπων Ε9.
 
Επισημαίνεται ότι έργο της ανωτέρω 7μελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται με την υπ’ αριθμ. Δ6Α/1114155ΕΞ/17.7.2013 απόφαση του κ. Θεοχάρη, είναι:
α) Η δημιουργία πλαισίου πολιτικής για τον νέο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων.
β) Η ανάλυση και η οριστικοποίηση των παραμέτρων του νέου φόρου.
γ) Ο σχεδιασμός δράσεων που είναι αναγκαίες για την εισπραξιμότητα του φόρου αυτού.
 
Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση ομάδα θα αποτελείται  από τους:
 - Θεόφιλο Χατζόπουλο, σύμβουλο στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, ως Συντονιστή.
- Ανθή Δάρρα, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Προσωπικού Λειτουργίας και Εκμάθησης Η/Υ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων Η/Υ (Δ32) της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ως μέλος.
- Γεώργιο Λασκαρίδη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής - ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ, που υπηρετεί με απόσπαση στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος.
- Ευαγγελία Σαμοΐλη, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) (Δ30) της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο., ως μέλος.
- Γεώργιο Μακρή, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου (Δ13) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Περσεφόνη Διαμαντοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
- Μαριάννα Κουνατίδη, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού, ως μέλος.
- Σταμάτιο Εζόβαλη, σύμβουλο στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ως μέλος.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ