Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Στις 22 Απριλίου αποφασίζουν οι υπουργοί Γεωργίας για τις άμεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ

Στις 22 Απριλίου αποφασίζουν οι υπουργοί Γεωργίας για τις άμεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ

Αποφάσεις, σε πρώτη ανάγνωση, για τα καθεστώτα καταβολής των άμεσων ενισχύσεων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για το διάστημα 2014 – 2020, αναμένεται να λάβει το Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. που θα συνεδριάσει την Δευτέρα 22 Απριλίου.
Επίσης, οι υπουργοί αναμένεται να αποφασίσουν και για την κατανομή των κονδυλίων του Δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ, ο οποίος αγορά την Αγροτική Ανάπτυξη.
 
Αναλυτικότερα, το Συμβούλιο των υπουργών καλείται να αποφασίσει, σε πρώτη ανάγνωση, σχετικά με τις τέσσερις βασικές προτάσεις που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους κανονισμούς στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, και ειδικότερα:
  • Στην πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες (δείτε εδώ).
  •  Στην πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση Κοινής Οργάνωσης των Αγορών στα
    αγροτικά προϊόντα (δείτε εδώ ).
  • Στην πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης (δείτε εδώ ).
  • Στην πρόταση οριζόντιου κανονισμού για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΑΠ ( δείτε εδώ ).
 
Σημειώνεται πως για το εν λόγω θέμα έχει υπάρξει ήδη μια γενική προσέγγιση στο αντίστοιχο Συμβούλιο της 18ης και 19ης Μαρτίου.
 
Όσον αφορά το καθεστώς άμεσων ενισχύσεων, η συμφωνία βασίζεται στη συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας, που εξετάστηκε από το Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, προβλέπει αυξημένη ευελιξία στη σύγκλιση του επιπέδου των άμεσων ενισχύσεων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, ενώ επιτρέπει στα κράτη μέλη να κινηθούν προς μερική και όχι πλήρη σύγκλιση έως το 2019. Θέτει ένα ποσοστό 10% σαν ένα πρώτο βήμα για τη σύγκλιση σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, ενώ εναλλακτικά μπορεί να εφαρμόσει τη σύγκλιση με το «πρασίνισμα» των ενισχύσεων. Επίσης προβλέπεται μια εθελοντική παράταση του Καθεστώτος Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) για τα κράτη μέλη.
 
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ