Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Πληρωμή Κρατικής Ενίσχυσης ΄Ησσονος Σημασίας (DE MINIMIS) 2012 σε παραγωγούς
Στις 07/03/2013 έγινε η πληρωμή Κρατικής Ενίσχυσης ΄Ησσονος Σημασίας (DE MINIMIS) 2012 με 922 δικαιούχους και ποσό: 4.996.100,00 €.
Εξάλλου έγινε η πληρωμή Μέτρου 121 Σχέδια Βελτίωσης με 1 δικαιούχο και ποσό: 39.185,02€, η πληρωμή για το Μέτρο 112 του ΠΑΑ 2007-2013,σε 9 δικαιούχους με ποσό 42.750€ και η πληρωμή για το καθεστώς της Ειδικής Ενίσχυσης για Μεταξοσκώληκες 2012, σε 53 δικαιούχους με ποσό 389.202,46 €.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ