Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Καινοτόμες γεωργικές λύσεις διαχείρισης των υδάτων ανακοίνωσαν Copa-Cogeca


Τα αποτελέσματα από το εργαστήριο συνεργατικών προσεγγίσεων για καινοτόμες γεωργικές λύσεις διαχείρισης των υδάτων ανακοίνωσαν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, στις 22 Μαρτίου.
Το εν λόγω εργαστήριο του συνδιοργανώθηκε με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Νερού (WssTP) για καινοτόμες γεωργικές λύσεις διαχείρισης των υδάτων και συγκέντρωσε πάνω από 90 εκπροσώπους του βιομηχανικού κλάδου του νερού, της επιστήμης και του αγροτικού τομέα, προκειμένου να μοιραστούν γνώσεις για καινοτόμες λύσεις και την εφαρμογή τους στην πράξη. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν πώς να ξεκλειδώσουν το δυναμικό βελτίωσης της διαχείρισης του νερού στον αγροτικό τομέα. Επίσης, παρουσιάστηκαν παραδείγματα από πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και νέα εργαλεία διαχείρισης που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική χρήση του νερού και τη μείωση των απωλειών θρεπτικών στοιχείων. Επιπλέον, προσεγγίσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας στη χρήση νερού στην άρδευση, καθώς και ένα παράδειγμα για τις δημόσιες - ιδιωτικές καινοτομίες στην τεχνολογία, στην ανάκαμψη των θρεπτικών στοιχείων και το κλείσιμο των κύκλων του νερού.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας (ΕΣΚ) για το νερό και τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν στην εξεύρεση λύσεων για τις προκλήσεις του νερού στον τομέα της γεωργίας. Κατά την διάρκεια της συζήτησης ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να δημιουργήσουν μια ομάδα δράσης για το «Νερό και την Ευρωπαϊκή Αρδευόμενη Γεωργία Ευρώπη» υπό τις ΕΣΚ για το νερού. Αυτή θα συγκεντρώσει τις υφιστάμενες γνώσεις και θα προσδιορίσει τις ευκαιρίες συνεργασίας προς όφελος της αγροτικής κοινότητας και των βιομηχανιών νερού. Μια πιο κοινή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων και καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εργαστήριο τόνισε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας του νερού, της επιστήμης και του γεωργικού τομέα, δείχνοντας πως μπορούν να επωφεληθούν και να αλληλοσυμπληρωθούν.

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen, τόνισε το σημαντικό ρόλο του αγροτικού τομέα της ΕΕ στη διασφάλιση ασφαλούς εφοδιασμού με τρόφιμα και στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων. «Αντιμέτωποι με την αύξηση της ζήτησης τροφίμων και των περιορισμένων πόρων της γης και του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ζωτικής σημασίας η ενίσχυση της παραγωγικότητας της γεωργίας ταυτόχρονα με τη μείωση των επιπτώσεων στην ύδρευση και την ποιότητα», είπε. Επίσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακήρυξη από τον ΟΗΕ του 2013 ως Διεθνές Έτος Συνεργασίας για το Νερό, στην συνεργασία για το οποίο ήταν αφιερωμένη η φετινή Διεθνής Ημέρα.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ