Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Σπύρος Δανέλλης: "Αναγκαία μια πιο θαρραλέα και στοχευμένη ΚΑΠ για το μέλλον"


Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξήχθη στις 12 Μαρτίου συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής ("ΚΑΠ") που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το 2014 για την επόμενη επταετία.
Τη συζήτηση θα ακολουθήσει ψηφοφορία για την οριστικοποίηση των θέσεων του Ευρωκοινοβουλίου σε σχέση με τις άμεσες ενισχύσεις, τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, την ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς και τον Οριζόντιο Κανονισμό για τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο της εφαρμογής της "ΚΑΠ".
 
Με τις θέσεις αυτές το Ευρωκοινοβούλιο θα ξεκινήσει επίσημα τον τρίλογο και τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να δοθεί η τελική μορφή στην "ΚΑΠ 2014-2020". 
 
Στη συζήτηση συμμετέσχε ο Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ Σπύρος Δανέλλης, ο οποίος τόνισε τη σημασία αυτής της μεταρρύθμισης ως προπομπού μιας πιο στοχευμένης και θαρραλέας μεταρρύθμισης στο μέλλον, που -ήδη- οι σημερινές συνθήκες καθιστούν αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας.
 
"Όταν μιλάμε για βιωσιμότητα, δε μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ούτε έχει νόημα να προσπαθούμε να εξαπατήσουμε τους εαυτούς μας αναζητώντας βραχυπρόθεσμες, "πυροσβεστικές" λύσεις.  Πρέπει να είναι προφανές σε όλους μας ότι οι ενισχύσεις από μόνες τους δεν θα καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή, που πια είναι πραγματικός κίνδυνος για τη γεωργία.  Ούτε θα κάνουν από μόνες τους τα προϊόντα μας πιο ανταγωνιστικά. Θα τα κάνουν ενδεχομένως πιο ελκυστικά βραχυπρόθεσμα, αλλά όχι πιο ανταγωνιστικά.  Και είναι η ανταγωνιστικότητα που εξασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα, όχι η μετάθεση οικονομικού βάρους από τη μια κοινωνική ομάδα στην άλλη," δήλωσε μετά τη συζήτηση στην Ολομέλεια ο Σ. Δανέλλης. Συνέχισε λέγοντας ότι "για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι είναι απολύτως αναγκαία η συνειδητοποίηση από κάθε αγρότη -μεγάλο και μικρό- των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής και της μειωμένης ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας.  Είναι αναγκαία η κατανόηση των αιτίων που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Μόνο έτσι θα βρεθεί μόνιμη λύση στα προβλήματα, με τη συμβολή όλων των αγροτών.  Και γι αυτό, είναι καθοριστικός ο ρόλος ενός συστήματος παροχής ποιοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στους αγρότες.  Η νέα "ΚΑΠ" το προβλέπει.  Μένει στα κράτη μέλη -και εν προκειμένω στην Ελλάδα- να δουν και να οργανώσουν με σοβαρότητα τα συστήματα αυτά."
 
Η παρέμβαση του Σ. Δανέλλη στην Ολομέλεια είχε ως εξής: 
 
"Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις για την "ΚΑΠ" είναι ένα πρώτο βήμα για τις προσαρμογές που είναι απαραίτητο να κάνει η ευρωπαϊκή γεωργία στο μέλλον. 
 
Η προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, των φυσικών πόρων -κατά της κλιματικής αλλαγής- δεν είναι πολυτέλεια.  Είναι απαραίτητη αντίληψη για την επιβίωση της γεωργίας και των αγροτών, είτε μεγάλων είτε μικρών.  Δεν θα επιτευχθεί όμως παρά όταν η σπουδαιότητά της γίνει κατανοητή από όλους.  Γι αυτό, ο ρόλος των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι καθοριστικός.
 
Καθοριστικό είναι και το να κατανοήσει ο αγρότης τη σημασία της προσαρμογής του στις απαιτήσεις του καταναλωτή.  Πώς μπορεί η απειλή  του ανοίγματος στις αγορές να μετατραπεί σε ευκαιρία;  Με διάδοση των αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας, με ποιότητα, με ισχυρά συλλογικά σχήματα, με αντιμετώπιση των κινδύνων.
 
Ας κάνουμε το πρώτο βήμα προς μια πιο στοχευμένη πολιτική, πιο κοντά στη σύγκλιση για πραγματική ανάπτυξη της υπαίθρου".
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ