Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Προτάσεις για νέες περικοπές στις ενισχύσεις της ΚΑΠ

Προτάσεις για νέες περικοπές στις ενισχύσεις της ΚΑΠ

Nέες μειώσεις από αυτές που έχουν συμφωνηθεί αναμένεται να υποστούν οι άμεσες ενισχύσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Οι άμεσες ενισχύσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής αναμένεται να υποστούν νέες μειώσεις πάνω από τις περικοπές που έχουν ήδη συμφωνηθεί από τις κυβερνήσεις της ΕΕ το επόμενο έτος, καθώς ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός που χρειάζεται για τον Πυλώνα Ι είναι υψηλότερoς από τα διαθέσιμα κεφάλαια.

Αυτό οφείλεται για την περίοδο 2014-2020 στις περικοπές της χρηματοδότησης που συμφωνήθηκαν από τους ηγέτες της ΕΕ, μαζί με την ανάγκη χρηματοδότησης ενός νέου  «Αποθεματικού Κρίσης» για τα μέτρα της αγοράς έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τον Πυλώνα 1 αλλά και το τελικό στάδιο της επιδότησης σταδιακής εφαρμογής  των μέτρων για νέα «νέα» κράτη-μέλη.

Πηγή: Αgra-net