Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Τo «Μανταρίνι Χίου» αναγνωρίσθηκε ως ΠΓΕ
Ένα ακόμη ποιοτικό ελληνικό προϊόν, το «Μανταρίνι Χίου» καταχωρήθηκε σαν προϊόν Προστατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), ανεβάζοντας σε 97 τα ελληνικά προϊόντα, που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο Μητρώο Προστατευμένων Γεωγραφικών Ενδείξεων και Ονομασιών Προέλευσης της Ε.Ε.
Στην προσπάθεια αυτή, στόχος της χώρας μας είναι η προστασία των Ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διαφυλάσσεται ο ελληνικός αγροτικός πολιτιστικός πλούτος και τα ελληνικά προϊόντα να αποκτούν προστιθέμενη αξία.
Το Μανταρίνι Χίου έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η κατοχύρωση της ονομασίας του δίνει τη δυνατότητα αφ’ ενός στους παραγωγούς του απομακρυσμένου νησιού να βελτιώσουν το εισόδημά τους, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ζήτηση και καλύτερες τιμές και αφ’ ετέρου στους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόν εγγυημένης ποιότητας.
Το Μανταρίνι Χίου συνδέεται απόλυτα με την οικονομία, αλλά και την ταυτότητα του νησιού, καθώς και με τον πολιτισμό του τόπου. Διαχρονικά, στηρίζει την οικονομία της Χίου και αποτελεί σημαντικό κλάδο για την τοπική ανάπτυξη και απασχόληση.
Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα μικρής, ποιοτικής παραγωγής, όπως και το μοναδικό στον κόσμο προϊόν Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) «Μαστίχα Χίου», που στηρίζει την ελληνική γεωργία. 

ΠΗΓΗ: e-geoponoi.gr