Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Υποχρεωτική καταγραφή ψεκαστικών μηχανημάτων

Υποχρεωτική καταγραφή ψεκαστικών μηχανημάτων

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γνωστοποιεί ότι µέχρι τις 25 Μαΐου του 2013 πρέπει να έχουν καταγραφεί όλα τα ψεκαστικά µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας.
Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε
σκοπό να εφαρµοστεί η καινούρια κοινοτική νοµοθεσία για τον εξοπλισµό εφαρµογής
γεωργικών φαρµάκων.

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο:

● Η Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισµού
είναι αρµόδια για τον σχεδιασµό και την εποπτεία της επιθεώρησης ανά 5 έτη του
εξοπλισµού.

● Μέχρι τις 26 Νοεµβρίου 2016 διενεργείται τουλάχιστον µια επιθεώρηση.

● Οι αρµόδιες υπηρεσίες χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και απογραφής γεωργικών
µηχανηµάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων τηρούν µητρώο εξοπλισµού εφαρµογής
γεωργικών φαρµάκων, στο οποίο καταγράφεται ο εξοπλισµός κατά κατηγορία,
γεωγραφική περιοχή και χρήστη. Προκειµένου να δηµιουργηθεί αυτό το αρχείο
πρέπει να απογραφούν όλα τα σχετικά ψεκαστικά µηχανήµατα γεωργικών
φαρµάκων. Το αρχείο που θα δηµιουργηθεί πρέπει να αποσταλεί στο υπουργείο
µέχρι τις 31 Μαΐου 2013.

● O επαγγελµατικός εξοπλισµός εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων περιλαµβάνει: α)
Νεφελοψεκαστήρες (συρόµενους, φερόµενους/αναρτώµενους, αυτοκινούµενους), β)
ψεκαστικά αγρού (συρόµενα, φερόµενα/αναρτώµενα, αυτοκινούµενα).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στις
ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ