Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Στα αποφασιστικά όργανα της Ε.Ε. η «σκυτάλη» για τα δικαιώματα φύτευσης αμπελώνων

Στα αποφασιστικά όργανα της Ε.Ε. η «σκυτάλη» για τα δικαιώματα φύτευσης αμπελώνων

Παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., στις 19 Δεκεμβρίου, τα συμπεράσματα της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τα δικαιώματα φύτευσης αμπελώνων από τον Επίτροπο Γεωργίας Dacian Cioloş σύμφωνα με τα οποία είναι «απόλυτη αναγκαιότητα η διατήρηση ενός διαθέσιμου πλαισίου δικαιωμάτων εντός της ΕΕ για όλες τις κατηγορίες των οίνων».
Ο Γάλλος υπουργός γεωργίας Stéphane le Foll στηρίζοντας αυτόν τον προσανατολισμό χαιρέτισε «την αποφασιστικότητα της Γαλλίας και όλων των επαγγελματιών στις χώρες παραγωγής, οι οποίοι θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο σε κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή ένα πραγματικό ρυθμιστικό εργαλείο.

Η μοίρα των συμπερασμάτων είναι πλέον στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Συνέλευση των αμπελουργικών Περιφερειών της Ευρώπης (AREV) εξέφρασε την ικανοποίησή της, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι "θεωρεί πως η έναρξη ισχύος του νέου συστήματος χορήγησης αδειών δεν μπορεί να είναι πριν από το 2018."

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της φαίνεται να διάκειται ευνοϊκά για να θέσει σε ισχύ το νέο σύστημα το 2016, αφού ο ισχύων κανονισμός καταργείται μετά 2015 (σύμφωνα με την απόφαση του 2008).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρονται τα εξής:

Η ομάδα υψηλού επιπέδου για τα δικαιώματα φύτευσης στον αμπελοοινικό τομέα, που συστήθηκε τον Απρίλιο 2012 μετά από αίτημα του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, Dacian Cioloş, ολοκλήρωσε τις εργασίες της.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από εκπροσώπους των είκοσι επτά κρατών μελών, της βιομηχανίας, καθώς και παρατηρητές από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κροατία, συνέταξε έκθεση που καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Τα ευρήματα θα πρέπει να υποβληθούν στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις που διεξάγονται για το θέμα αυτό στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Τα κύρια συμπεράσματα είναι τα εξής:
  • Η συναίνεση για την απόλυτη αναγκαιότητα διατήρησης ενός συστήματος ρύθμισης των φυτεύσεων αμπέλου εντός της ΕΕ, για όλους τους τύπους οίνων (προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης και οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη) μετά το πέρας του ισχύοντος καθεστώτος.
  • Οι εμπειρογνώμονες έκριναν ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας μηχανισμός για δυναμική ρύθμιση ο οποίος θα δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ισόρροπη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα.
  • Η ομάδα υψηλού επιπέδου μελέτησε αρκετές επιλογές για το μέλλον, και προκρίνει ένα σύστημα επέκτασης αδειοδότησης νέων φυτεύσεων που θα εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες οίνων. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να το διαχειρίζονται τα Κράτη Μέλη, αφού λάβουν υπόψη τις συστάσεις των αναγνωρισμένων και αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων. Η περαιτέρω επέκταση φύτευσης αμπέλων που θα καλύπτει όλους τους τύπους των κρασιών θα υπόκειται σε καθεστώς αδειοδότησης. Οι άδειες θα παρέχονται δωρεάν, δεν θα είναι μεταβιβάσιμες και θα ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα 3 ετών.
  • Αυτό το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα κοινοτικό μηχανισμό διασφάλισης , με τον καθορισμό ενός ετήσιου ποσοστού αύξησης νέων φυτεύσεων, με δυνατότητα των Κρατών Μελών να καθορίζουν χαμηλότερο επίπεδο είτε εθνικό, είτε περιφερειακό ή για μια δεδομένη κατηγορία κρασιών υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
  • Εάν οι επιλέξιμες μεμονωμένες αιτήσεις είναι μικρότερες από το ποσοστό που καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο, όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να εγκρίνονται. Αν οι αιτήσεις υπερβαίνουν το ποσοστό που καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο, οι άδειες θα χορηγούνται με βάση αντικειμενικά κριτήρια προτεραιότητας που θα καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ, με πιθανά πρόσθετα εθνικά κριτήρια που θα τηρούν τις ίδιες αρχές.
  • Το νέο σύστημα θα ισχύσει για περίοδο έξι ετών, συνοδευόμενο από μια ρήτρα επανεξέτασης. Τέλος θα πρέπει να προβλέπονται, μεταβατικές ρυθμίσεις
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ