Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Σταθερότητα εμφανίζει η παραγωγή και ο αριθμός των αιγοπροβάτων στην ΕΕ το 2012Σταθερότητα εμφανίζει η παραγωγή και ο αριθμός των αιγοπροβάτων στην ΕΕ το 2012

Σταθερότητα, κατά βάση, στην παραγωγή αλλά και στον αριθμό των ζώων προβλέπεται για το 2012, αλλά και μείωση το 2013, σε ορισμένα κράτη - μέλη της, όπως προκύπτει από τα όσα συζητήθηκαν σε Συμβουλευτική Επιτροπή της ΕΕ για το αιγοπρόβειο κρέας, η οποία συνεδρίασε στις Βρυξέλλες, πριν από λίγες μέρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας της ΠΑΣΕΓΕΣ , εκπρόσωπος της οποίας έλαβε μέρος στη συνεδρίαση, ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση της συμβουλευτικής επιτροπής, σύμφωνα με την οποία οι τιμές για τα «βαριά» αρνιά εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Ένα άλλο πρόβλημα που απασχολεί τους κτηνοτρόφους σε πολλές χώρες έχει να κάνει με την επικράτηση ξηρασίας, σε συνδυασμό με τη χρήσης γης για παραγωγή βιομάζας, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα, η διαθεσιμότητα των βοσκοτόπων να μειώνεται κι επομένως η διαθέσιμη γη, να γίνεται πιο ακριβή.

Αιγοπρόβειο κρέας – προβλέψεις

Από τη συζήτηση προέκυψε μεταξύ άλλων ότι ο πληθυσμός των  αιγοπροβάτων στην Ε.Ε. 27 εμφανίζει μικρή αλλά σταθερή μείωση τα τελευταία χρόνια.

Είναι ενδεικτικό ότι ο συνολικός αριθμός αιγών και προβάτων στην Ε.Ε. το 2011 ήταν  98.793.000 ζώα, μειωμένος κατά 1,37% σε σύγκριση με το 2010.

Παράλληλα, ο αριθμός των προβάτων το 2011 ήταν 85.586.000, μειωμένος κατά 1,3%  και των αιγών 13.206.000 μειωμένος κατά 1,94%.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι σε ό, τι αφορά τις αίγες, η Ελλάδα εκτρέφει το μεγαλύτερο αριθμό ζώων.

Εισαγωγές - εξαγωγές

Αναφορικά με τις εισαγωγές αιγοπρόβειου κρέατος, όπως τονίστηκε, εκτιμάται ότι  θα παραμείνουν χαμηλότερες από τα προηγούμενα έτη (-24%[1] το 2012 σε σύγκριση με το 2011).

Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, πως οι μεγαλύτερες εισαγωγές πραγματοποιούνται από τη Νέα Ζηλανδία (82,5 % των εισαγωγών το 2011) και την Αυστραλία (8,9% των εισαγωγών το 2011). Μείωση των εισαγωγών από  τη Νέα Ζηλανδία σημειώνονται τα τελευταία χρόνια λόγω της μειωμένης παραγωγής, της ενίσχυσης του δολαρίου Νέας Ζηλανδίας έναντι  του ευρώ και του προσανατολισμού των εξαγωγών της στις Ασιατικές αγορές

Σε σχέση με τις εξαγωγές στο αιγοπρόβειο κρέας, με βάση τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν στη συμβουλευτική επιτροπή, αυξάνονται σημαντικά τα τελευταία χρόνια (70,8 % το 2010 σε σύγκριση με το 2009, 19,6% το 2011 σε σύγκριση με το 2010).

Κύριοι προορισμοί των εξαγωγών  είναι η Τουρκία ( 31 % το 2011), η Ιορδανία ( 13% το 2011).  και το Χονγκ Κονγκ  (11% το 2011) Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι εξαγωγές ζώντων ζώων, αύξηση 98,5% το 2011 σε σύγκριση με το 2010.

Η κατανάλωση, τέλος, αναμένεται να μειωθεί κατά 6% περίπου το 2012 σε σύγκριση με το 2011, αν λάβουμε υπόψη τα ίδια στοιχεία.

Εξάλλου με βάση τα όσα ελέχθησαν:

Τα αρνητικά σημεία του τομέα εντοπίζονται :

·        Στην τάση για μείωση της κατανάλωσης,. σε αυτό συμβάλουν οι υψηλές τιμές και η δύσκολη οικονομική κατάσταση των καταναλωτών.
·        Τη μείωση (0,8% το 2012) του αριθμού των ζώων στην Ισπανία. Το 2013. αναμένεται  μείωση  4 %.
·        Το υψηλό κόστος ζωοτροφών και η ξηρασία που πλήττει ιδιαίτερα τα νότια  Κ.Μ.

Τα θετικά σημεία του τομέα εντοπίζονται:
 
·        Στις  υψηλές τιμές  οι οποίες φέρουν  κάποια σταθερότητα στον τομέα.
·        Την αύξηση των  εξαγωγών  ζώντων ζώων  
·        Τη μη  σημαντική επίπτωση στον τομέα. του  ιού  Schmallenberg.


Ενημέρωση για την  ΚΑΠ

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά έγινε αναφορά στο μεγάλο αριθμό των τροπολογιών για τη νέα ΚΑΠ, δείγμα της πολυπλοκότητας της διαβούλευσης, ενώ σχετικά με το μελλοντικό προϋπολογισμό της ΚΑΠ δεν έγινε ιδιαίτερη μνεία καθώς δεν υπήρχε εκπρόσωπος από την αντίστοιχη  Δ/νση.

Για το πρασίνισμα της ΚΑΠ, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρθηκε ότι είναι δύσκολο να υπάρξει πρόοδος στο άμεσο χρονικό διάστημα, λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων από τα κράτη – μέλη.

Από την ομάδα τονίστηκε, τέλος, η ανάγκη για στήριξη του τομέα  και της παραγωγικότητας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υποστήριξη των νέων αγροτών ώστε ο τομέας να είναι ελκυστικός γι' αυτούς.


Ηλεκτρονική σήμανση αιγοπροβάτων

Ενδιαφέρον παρουσίασε το σημείο εκείνο της συζήτησης κατά το οποίο παρουσιάστηκαν από την Κομισιόν (DG SANCO) τα αποτελέσματα έκθεσης μετά  από αποστολές που πραγματοποιήθηκαν, από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (F.V.O.) της Ε.Ε., σε 4 κράτη – μέλη και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. με στόχο την αξιολόγηση  του συστήματος  ηλεκτρονικής σήμανσης  των αιγοπροβάτων.

Πιο αναλυτικά, στα 4 κράτη – μέλη έγιναν επισκέψεις  σε αρμόδιες αρχές (κεντρικές και σε τοπικό επίπεδο ), σε αγρότες, σφαγεία, σε προμηθευτές μέσων ηλεκτρονικής  σήμανσης, σε οργανώσεις παραγωγών  κ.α.

Οι απαιτήσεις ηλεκτρονικής σήμανσης στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 έχουν σε διαφορετικό βαθμό εφαρμογή στα κράτη μέλη όπου πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη.

Η Ισπανία υιοθέτησε την  ηλεκτρονική σήμανση  από το 2005, ενώ η Ιρλανδία έχει μόλις πρόσφατα θεσπίσει νομοθεσία για την υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση.


Ο ηλεκτρονικός βώλος (προτιμούμενος τρόπος ηλεκτρονικής σήμανσης  στην Ισπανία και την Πορτογαλία), αποτελεί μια πιο αξιόπιστη μορφή μόνιμης σήμανσης των προβάτων σε σύγκριση με τα ηλεκτρονικά ενώτια (προτιμάται  σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία) όπου υπάρχει υψηλό ποσοστό απώλειας. Ωστόσο για την υιοθέτηση της χρήσης ηλεκτρονικού  βώλου  (στην  Ισπανία και την Πορτογαλία) βοήθησε η εύκολη πρόσβαση των κτηνοτρόφων σε εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες. Η παροχή οικονομικής στήριξης στους αγρότες στην Ισπανία και την Πορτογαλία για να καλύψουν  τις αυξημένες δαπάνες που σχετίζονται με την ηλεκτρονική σήμανση σε σύγκριση  με τα συμβατικά μέσα σήμανσης  έχει ενθαρρύνει την εφαρμογή  τους.

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μπίκας

ΠΗΓΗ :ΠΑΣΕΓΕΣ