Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Άμεσες ενισχύσεις και νέοι αγρότες σήμερα στο Συμβούλιο υπουργών ΓεωργίαςΆμεσες ενισχύσεις και νέοι αγρότες σήμερα στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας

Σε δύο γύρους συζητήσεων θα τεθούν τα θέματα των άμεσων ενισχύσεων και η στήριξη των νέων γεωργών κατά την διάρκεια του Συμβουλίου υπουργών γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε., το οποίο θα συνεδριάσει σήμερα Δευτέρα 22 και αύριο Τρίτη 23 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο, συνεχίζοντας τις διαπραγματεύσεις για την μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Συγκεκριμένα, αναμένεται να διεξαχθούν δύο γύροι τραπέζης σχετικά με την πρόταση Κανονισμού για τις Άμεσες Ενισχύσεις. Έμφαση θα δοθεί στην εσωτερική σύγκλιση για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει όπως τα κράτη μέλη επιτύχουν ένα ομοιόμορφο επίπεδο άμεσων πληρωμών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μέχρι το 2019 καθώς και στο σχέδιο στήριξης των νέων γεωργών ώστε να ενταχθούν στην γεωργία.

Επιπλέον, προβλέπεται ακόμη ένας γύρος τραπέζης σχετικά με την πρόταση Κανονισμού για την οργάνωση των αγορών στα γεωργικά προϊόντα. Στην βάση των αποτελεσμάτων των συζητήσεων αυτών, το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας αναμένεται να φτάσει σε μερική γενική προσέγγιση επί της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής πριν από το τέλος της Κυπριακής Προεδρίας.
 
Επίσης, οι υπουργοί αναμένεται να εγκρίνουν τα συμπεράσματα σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην έγκριση από την Επιτροπή του Codex Alimentarius του διεθνούς προτύπου για τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων του αυξητικού παράγοντα ρακτοπαμίνη στο κρέας.
 
Στα λοιπά γεωργικά θέματα, ο Επίτροπος Γεωργίας Dacian Cioloş θα παρουσιάσει τις πρόσφατες προτάσεις για τη διαφάνεια της ΚΑΠ (μέρος των προτεινόμενων τροποποιήσεων στον λεγόμενο "οριζόντιο κανονισμό", οι οποίες περιλαμβάνει επίσης στοιχεία σχετικά με την ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ).

Επίσης, η Κυπριακή Προεδρία θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα από την 32η Διάσκεψη των Διευθυντών των Οργανισμών Πληρωμών που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο, Κύπρος, από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2012

Ακόμη η αντιπροσωπεία της Μάλτας θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για την 9η CIHEAM (Διεθνές κέντρο ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών) Υπουργική διάσκεψη με θέμα «Ασφάλεια Τροφίμων και τιμολόγηση: μια μεσογειακή Προοπτική», που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα στις 27 Σεπτεμβρίου 2012
 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
 
Σχετικά με τα θέματα αλιείας, οδεύουν προς οριστικοποίηση οι διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου όσον αφορά το πακέτο μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Με τη βοήθεια της εντατικής δουλειάς από την Κυπριακή Προεδρία, το Συμβούλιο αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία για το τρίτο μέρος του πακέτου προτάσεων που αφορά την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014 – 2020.
 
Το ΕΤΘΑ θα αποτελέσει κύριο θέμα συζήτησης του Συμβουλίου, με στόχο τνη επίτευξη προκαταρκτικής συμφωνίας (μερική γενική προσέγγιση).

Ο υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου, κ. Σοφοκλής Αλετράρης, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου, δήλωσε: «Το νέο Ταμείο θα βοηθήσει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ και της στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’. Οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση εφαρμογή του νέου ταμείου όταν θα τεθεί σε ισχύ το 2014. Η επίτευξη συμφωνίας από το Συμβούλιο για το βασικό μέρος του νέου ταμείου θα σημαίνει ότι το Συμβούλιο θα είναι έτοιμο να συζητήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το σύνολο του πακέτου της ΚΑλΠ».

Οι υπουργοί Αλιείας της ΕΕ θα διαπραγματευτούν τη συμβιβαστική πρόταση της προεδρίας για τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για το ΕΤΘΑ. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε μερικά από τα σημαντικά ζητήματα όπως είναι τα μέτρα αναδιάρθρωσης του στόλου και τα μέτρα που σχετίζονται με την Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ), σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της συμφωνίας γενικής προσέγγισης για το βασικό Κανονισμό της ΚΑλΠ και της ΚΟΑ.

Ελπίδες για συμφωνία και στις αλιευτικές δυνατότητες

 
Επίσης, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, οι υπουργοί θα προσπαθήσουν να επιτύχουν πολιτική συμφωνία για άλλη μία σημαντική πρόταση, σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2013 για ορισμένα αποθέματα ψαριών στη θάλασσα της Βαλτικής.

Θα υπάρξει, τέλος, ανταλλαγή απόψεων για τις ετήσιες διαβουλεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας στο πλαίσιο της σχετικής διμερούς συμφωνίας, καθώς επίσης και για την επερχόμενη ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού.

ΠΗΓΗ ¨ΠΑΣΕΓΕΣ