Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Το παιχνίδι με την νομιμοποίηση των σταυλικών εγκαταστάσεων

Το παιχνίδι με την νομιμοποίηση των σταυλικών εγκαταστάσεων
Εκτός τέλος ακινήτων οι στάβλοι
Για γραφειοκρατικές εμμονές και τακτική “ράβε-ξήλωνε” καταγγέλλουν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα μέλη του ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των σταβλικών εγκαταστάσεων των κτηνοτρόφων.

Τον Μάρτιο του 2012 επί υπουργίας Σκανδαλίδη -και με δεδομένο ότι το 85% των κτηνοτρόφων στερούνταν άδειας σταβλικής εγκατάστασης- ψηφίστηκε ένας νόμος που απλούστευε τις διαδικασίες για την αδειοδότηση των στάβλων.

Όμως με ερμηνευτική εγκύκλιο τον Ιούλιο, η νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ εξέδωσε μια ερμηνευτική εγκύκλιο, η οποία στην ουσία καταργεί το νόμο Σκανδαλίδη και επαναφέρει το παλαιότερο εξαιρετικά γραφειοκρατικό, αλλά και δαπανηρό καθεστώς που επαναφέρει στην πράξη τους κτηνοτρόφους να βγάλουν άδειες.
Με την ερμηνευτική αυτή εγκύκλιο του Ιουλίου έχουν ξεμείνει ξεκρέμαστοι δεκάδες κτηνοτρόφοι που είχαν υποβάλλει αιτήσεις για ένταξη στα προγράμματα Βιολογικής Κτηνοτροφίας και Νέων Αγροτών, οι οποίοι δεν προλαβαίνουν να εκδώσουν άδειες σταβλικής εγκατάστασης.
Σε σχετική επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιο Τσαυτάρη, το ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης σημειώνει ότι:
“Το παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ συμμετείχε στην δημόσια διαβούλευση για την ψήφιση του νόμου που αφορούσε στην έκδοση αδειών κτηνοτροφικής εγκατάστασης (νόμος 4056/12-3-2012).
Η θέση μας συμφωνούσε με το βασικό στόχο του συγκεκριμένου νόμου, που ήταν η απλούστευση του συνολικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο δυστυχώς είχε σαν αποτέλεσμα το συντριπτικό ποσοστό του 85% των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων να μην διαθέτουν άδεια λειτουργίας.

Η ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου έδωσε την εντύπωση ότι δρομολογείται η λύση ενός χρόνιου προβλήματος, ιδιαίτερα στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ελευθέρας βοσκής χωρίς μόνιμες σταβλικές εγκαταστάσεις, αντικαθιστώντας την πολυμελή επιτροπή σταυλισμού (7 υπηρεσίες), από τριμελή, καταργώντας παράλληλα την αναγκαιότητα γνωμοδότησης από Αρχαιολογία, Δασαρχείο και Υγειονομικό και το τοπογραφικό από μηχανικό.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά με βάση τον νόμο 4056/12-3-2012 είναι -1.Αίτηση -2.Υπεύθυνη Δήλωση και -3.Απόσπασμα χάρτη από κτηματολόγιο με τα όρια του οικοπέδου του πρόχειρου χώρου διαχείρισης των ζώων και τις συντεταγμένες του.

Βάσει των παραπάνω κατά το διάστημα Μαρτίου 2012 -Ιουνίου 2012, σταμάτησε η υποβολή δικαιολογητικών-τοπογραφικών και οι απαραίτητες ενέργειες σε Δασαρχείο - Αρχαιολογία – Υγειονομικό (με βάση τα άρθρα του νόμου 4056/12-3 2012) για την χορήγηση των αδειών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων τόσο στο πρόγραμμα της ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ όσο και στο πρόγραμμα των ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ.

Στις αρχές Ιουλίου 2012 γίνεται έγγραφη ενημέρωση κτηνοτρόφων (και προφορικά μελετητών) που είχαν υποβάλλει φάκελο για άδειες εγκατάστασης, ότι ο νόμος 4056/12-3-12 σε συνδυασμό με τον νόμο 4014/2011 (που δεν αναφερόταν πριν) προβλέπει επιπλέον διαδικασίες και δικαιολογητικά για τις άδειες εγκατάστασης που και χρονοβόρες είναι και σοβαρό κόστος έχουν για τους κτηνοτρόφους, που έχουν ήδη ενταχθεί στα παραπάνω 2 προγράμματα, αλλά και γενικά για οποιανδήποτε αποφασίσει να αδειοδοτήσει την κτηνοτροφική του εκμετάλλευση.
Συγκεκριμένα απαιτούνται ξανά:
1. τοπογραφικό διάγραμμα από μηχανικό (σε τουλάχιστον 20 αντίγραφα).
2. τίτλος ιδιοκτησίας σε συμβολαιογράφο (δεν ισχύει το Ε9) ή ενοικιαστήριο μακροχρόνιας μίσθωσης σε συμβολαιογράφο όταν για την ένταξη στα παραπάνω προγράμματα και στη ΑΕΕ (Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης) ισχύουν απλά ενοικιαστήρια (από 1-8 χρόνια) και το Ε9.
3. έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ
4. γνωμοδότηση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
5. χαρακτηρισμός έκτασης από Δασαρχείο.
6. σε περιοχές NATURA (που εμπίπτουν πολλές περιπτώσεις ) απαιτείται υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (στην Δ/νση Περιβάλλοντος) που προϋποθέτει και τις γνωμοδοτήσεις Αρχαιολογίας και Δασαρχείου και επιπλέον απαιτείται και καθορισμός χρήσεων γης (από την Δ/νση Πολεοδομίας) που προϋποθέτει επίσης τις ίδιες γνωμοδοτήσεις.
Με λίγα λόγια τέθηκε σε ισχύ ο προγενέστερος νόμος (4014/2011) που καταργεί τον μεταγενέστερο (4056/2012) !! Μια ολόκληρη νομοθετική διαδικασία μέσα από δημόσιο διάλογο που είχε σαν στόχο να αντικαταστήσει το παλιό καθεστώς καταργείται μετά την ψήφιση του νόμου από υποτιθέμενο καταργούμενο νόμο!
Τα προβλήματα λοιπόν παραμένουν, η γραφειοκρατία παρά τα ολέθρια αποτελέσματα στης στη χώρα επιμένει να συνεχίζει το καταστροφικό της έργο, αυξάνοντας τα κόστη και αναστέλλοντας κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια:
Για παράδειγμα:

-1. Φάκελοι που έχουν κατατεθεί στο Δασαρχείο Ρεθύμνου από τον Οκτώβριο του 2011 είναι ακόμη σε εκκρεμότητα (πόσο μάλλον οι φάκελοι που έχουν κατατεθεί σε μεταγενέστερες ημερομηνίες). Αυτό σημαίνει ότι είναι αδύνατο μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2012 που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου για την 2η δόση των Νέων Γεωργών να εκδοθούν τα δικαιολογητικά Νο5 και Νο6 (και μετά να εκδοθεί και η άδεια εγκατάστασης από την επιτροπή σταυλισμού) με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κατατεθούν οι αντίστοιχοι φάκελοι με αποτέλεσμα την απένταξη των Νέων Γεωργών και την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των χρημάτων της 1ης δόσης, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, αλλά από την ανακολουθία των 3 αλλαγών του νόμου που αφορά τις άδειες εγκατάστασης (άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ) σε διάστημα 7 μηνών.

-2. Ορεινές περιοχές (π.χ. Ανώγεια, Ζωνιανά, Λιβάδια κά) πάνω από το υψόμετρο των οικισμών κατά την άποψη του Δασαρχείου χαρακτηρίζονται Δασικές και δημόσιες εκτάσεις χωρίς να συμφωνούν οι ιδιοκτήτες οι οποίοι υποβάλλουν ενστάσεις με αποτέλεσμα μακροχρόνιες διαδικασίες τελεσιδικίας. Στην περίπτωση αποδοχής της έκτασης ως δασικής και δημόσιας ο κτηνοτρόφος πρέπει να καταβάλει το ποσόν των 530 €/στρέμμα στο Δασαρχείο για να έχει την δυνατότητα έκδοσης άδειας εγκατάστασης. Το αποτέλεσμα εκτός από την απίστευτη και αναιτιολόγητη ταλαιπωρία και καθυστέρηση, ο κτηνοτρόφος επιβαρύνεται εκτός του φυσιολογικού κόστους της σύνταξης φακέλου, με επιπλέον κόστος από μηχανικό και συμβολαιογράφο και βεβαίως με τα 530€/στρέμμα του Δασαρχείου.

-3. Στην περίπτωση του προγράμματος της Βιολογικής Κτηνοτροφίας που είναι σε εξέλιξη (Αξιολόγηση φακέλων-Διοικητικός έλεγχος-οριστικοποίηση) αναφέρεται από τις υπηρεσίες ότι σε περιπτώσεις που ο κτηνοτρόφος διαθέτει βοσκοτόπους σε διαφορετικές περιοχές που απέχουν μεταξύ του πάνω από 5-6 km θα απαιτείται διαφορετική άδεια εγκατάστασης για κάθε βοσκότοπο!!!

Κύριε Υπουργέ,
Πιστεύουμε ότι θα πρέπει:
-να δοθεί ο πολυπόθητος αναπτυξιακός προσανατολισμός στο ΥΑΑ&Τ, -να αποκλειστούν οι «αρμόδιοι» ιθύνοντες του ΥΑΑ&Τ αποδίδοντας τους ταυτόχρονα τις ευθύνες που τους αναλογούν, για τον αντιαναπτυξιακό – γραφειοκρατικό ρόλο τους που μπλοκάρει κάθε αναπτυξιακή διαδικασία -να δοθούν άμεσα όλες οι απαιτούμενες διευκρινήσεις που να καθιστούν τον νόμο
4056/2012 ενεργό έναντι όλων των αντίθετων διατάξεων (όπως αυτών που απορρέουν από τον 4014/2011), -να δοθεί άμεσα ο απαραίτητος χρόνος στους δικαιούχους προγραμμάτων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους ως προς την έκδοση αδειών εγκατάστασης (Νέοι αγρότες, Βιολογική κτηνοτροφία).”.
neatv.gr - Β. Καλογεράκης
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ : e-geoponoi .gr