Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Με «veto» στις αγροτικές περικοπές ξεκινά δεύτερος γύρος για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.


Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2015 ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Νοεμβρίου, μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων για το προηγούμενο σχέδιό της μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λόγω κυρίως των περικοπών σε αγροτικά κονδύλια που προέβλεπε προκειμένου να χρηματοδοτηθούν άλλες πολιτικές της Ε.Ε.
Θυμίζουμε πως η αρχική πρόταση του Κολεγίου των Επιτρόπων, που αποφασίστηκε την Τετάρτη στις 15 Οκτωβρίου συν μια διόρθωση στις 22 του ίδιου μήνα, προέβλεπε μεταξύ άλλων εσωτερική αναδιανομή 465 εκατομμυρίων ευρώ από τα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προς άλλες κατευθύνσεις, όπως η καταπολέμηση της επιδημίας του ιού Έμπολα, η Αναπτυξιακή συνεργασία, το Πρόγραμμα Life +, το Πρόγραμμα Horizon 2020, το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης, κ.ά.

Για το θέμα είχαν εκφραστεί έντονες αντιρρήσεις τόσο στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. (Επιτροπή Γεωργίας και ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου – Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας) όσο και από τις αγροτικές οργανώσεις (ΠΑΣΕΓΕΣ και Copa - Cogeca), γεγονός που οδήγησε στην αποτυχία των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την πρώτη περίοδο συνδιαλλαγής (διάρκειας τριών εβδομάδων από 18/10 έως 17/11).

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπονται αυξημένα ποσά για αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 145.200.000.000 € (+ 1,8% για το 2014) και για πληρωμές ύψους 141.300.000.000 € (+ 0,7% για το 2014), χωρίς κόστος για τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών της Ε.Ε., λόγω απρόβλεπτων εσόδων, κυρίως από πρόστιμα σε υποθέσεις ανταγωνισμού.

Τα επόμενα βήματα

Η νέα πρόταση έχει διαβιβαστεί προς το Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με σκοπό τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ξεκινήσουν συναντήσεις μεταξύ διαπραγματευτών του Ευρωκοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ("τριμερείς διάλογοι") με στόχο να καταλήξουν σε συμφωνία εγκαίρως προκειμένου να εγκριθεί επισήμως ο προϋπολογισμός του 2015 εντός του Δεκεμβρίου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, από την 1η Ιανουαρίου 2015, η ΕΕ θα λειτουργεί με το σύστημα των «προσωρινών δωδεκατημορίων». Με λίγα λόγια, οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για κάθε κεφάλαιό του θα χρηματοδοτούνται σε μηνιαία βάση από το ένα δωδέκατο του προϋπολογισμού του 2014 ή το αντίστοιχο ποσό στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2015 (θα επιλεχθεί όποιο από τα δύο είναι χαμηλότερο).

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ