Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Σε συμφωνία οδεύει ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. – χωρίς περικοπές στα αγροτικά κονδύλια


Προσωρινή συμφωνία επιτεύχθηκε σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015, καθώς και για τους επείγοντες απλήρωτους λογαριασμούς της Ε.Ε. για το τρέχον έτος, μεταξύ των διαπραγματευτών του Ευρωκοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.
Σημειώνεται πως η εν λόγω συμφωνία έγινε βάσει νέου σχεδίου που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Νοεμβρίου, από το οποίο είχαν διαγραφεί οι αρχικές περικοπές ύψους 448.500.000 ευρώ από τον γεωργικό προϋπολογισμό, του αρχικού σχεδίου του Οκτωβρίου προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη ελλειμμάτων άλλων πολιτικών της Ε.Ε. (όπως η καταπολέμηση της επιδημίας του ιού Έμπολα, η Αναπτυξιακή συνεργασία, το Πρόγραμμα Life +, το Πρόγραμμα Horizon 2020, το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης, κ.ά.), που είχε απορριφθεί «πανηγυρικά», τόσο από το ευρωκοινοβούλιο, όσο και από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας.

Εκκρεμεί πλέον η έγκριση της συμφωνίας τόσο από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου όσο του Συμβουλίου. Όσον αφορά τις πληρωμές, οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν 4.800 εκατομμύρια € για να πληρωθούν οι λογαριασμοί για το 2014-2015. Για το 2015, οι διαπραγματευτές συμφώνησαν σε μια συμβιβαστική λύση των145.300.000.000  € για αναλήψεις υποχρεώσεων και141.200.000.000  € για πληρωμές.

Οι πληρωμές

«Η εκκαθάριση του σωρού των απλήρωτων λογαριασμών ήταν η πεμπτουσία των στόχων του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε αναβολές πληρωμών των τιμολογίων από χρόνο σε χρόνο, λόγω έλλειψης πόρων, απλά βλέποντας την ανεπάρκεια των ταμειακών διαθεσίμων, τους εργολάβους να υποφέρουν και την ΕΕ να χάνει την αξιοπιστία της ως εταίρος», δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών Jean Arthuis (Φιλελεύθεροι, Γαλλία), ο οποίος ηγήθηκε της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου. «Γνωρίζουμε τις δυσκολίες των κρατών μελών, αλλά τα κράτη μέλη ήταν οι ίδιοι που συμφώνησαν να συνάψουν συμβάσεις που πρέπει να καταβληθούν. Οι λογαριασμοί της ΕΕ είναι επίσης μέρος του χρέους τους», πρόσθεσε.

Το συνολικό ποσό των εκκρεμών απαιτήσεων αυξήθηκε από 5.000.000.000 € το 2010 σε 23,4 δισεκατομμύρια € στην αρχή του τρέχοντος έτους, και χωρίς να γένει δεκτό το αίτημα του Ευρωκοινοβουλίου για αύξηση των δαπανών της Ε.Ε., απειλώντας με ενδεχόμενη κατάρρευση του προϋπολογισμού.

Σχέδιο σταδιακής κατάργησης των ανεξόφλητων απαιτήσεων

«Η Επιτροπή, με βάση τις εκτιμήσεις των κρατών μελών, ζήτησε 4.800.000.000 €, και υποστήριξε το αίτημα αυτό», είπε ο Gérard Deprez (Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, Βέλγιο), ο οποίος οδήγησε τις συνομιλίες για την αύξηση του προϋπολογισμού για το 2014. «Αλλά πρέπει να ξέρουμε πώς η Επιτροπή θέλει να καταργήσει σταδιακά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο μέχρι το 2016», πρόσθεσε.

Οι διαπραγματευτές του Ευρωκοινοβουλίου συμφώνησαν για τον προϋπολογισμό του 2015, υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάζει ένα σχέδιο μείωσης του ποσού των απλήρωτων λογαριασμών σε ένα βιώσιμο επίπεδο από το 2016.

Μικρή αύξηση στα αναπτυξιακά κονδύλια

«Έχουμε εξασφαλίσει ένα σημαντικό ποσό για να αμβλυνθεί η πίεση στους εργολάβους, όπως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι τοπικές συλλογικότητες, και οι μη κυβερνητικοί φορείς. Ωστόσο αυτό απέχει πολύ από αυτό που θα θέλαμε. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ακόμα κι αν ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι μόνο το ένα τοις εκατό του ΑΕΠ της ΕΕ, θα πρέπει να λειτουργήσει ως μαγνήτης για να ενθαρρύνει και άλλους επενδυτές να συμμετάσχουν», δήλωσε ο Eider Gardiazábal Rubial (Σοσιαλιστές, Ισπανία), ο οποίος ήταν ο κύριος εισηγητής για τον προϋπολογισμό του 2015.

Το Ευρωκοινοβούλιο διαπραγματεύτηκε45.000.000  € περισσότερα για το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» και 16 εκατομμύρια € περισσότερα για το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών «Erasmus +». Για την εξωτερική πολιτική, ο προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά  32.000.000 €. Επίσης, ο φορέας εποπτείας τραπεζών και το Frontex έλαβαν περισσότερη χρηματοδότηση.

Το ιστορικό του προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2015 υπόσχεται ένα τοις εκατό περισσότερα χρήματα για έργα από το προηγούμενο έτος και ένα τοις εκατό περισσότερα για τις πληρωμές του 2014. Ενενήντα τέσσερα τοις εκατό του ποσού αυτού δαπανάται σε και από τα κράτη μέλη, και μόνο το 6 τοις εκατό χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ΕΕ. Το σχέδιο προϋπολογισμού το παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τροποποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο.

Τα επόμενα βήματα

Για να σφραγισθείτο συμβιβασμός που επετεύχθη στις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει το συμφωνηθέν κείμενο, και να ακολουθήσουν η Επιτροπή Προϋπολογισμών και η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Οι δύο τελευταίες ψηφοφορίες θα διεξαχθούν κατά την τελευταία σύνοδο της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φέτος στο Στρασβούργο, στις 15 με 18 Δεκεμβρίου.

Για περισσότερα:

Δείτε την σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Προϋπολογισμών το ευρωκοινοβουλίου στις 22/10/2014

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ