Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης ενεργών έργων του ΕΣΠΑΠαρατείνεται κατά δύο μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 30-01-2015, η διάρκεια υλοποίησης των ενεργών έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων: «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (Ι)» και «Νέα- Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007- 2013.
Όπως ανακοινώθηκε, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες και τεκμηριωμένες ανάγκες των επενδυτών αλλά και τη θετική εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, παρατείνει τη διάρκεια υλοποίησης των ενεργών έργων των προαναφερόμενων προγραμμάτων και με σχετική ανακοίνωση, του υπουργείου, ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, ότι οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις έχουν δημοσιευθεί στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Σημειώνεται, ότι οι εν λόγω παρατάσεις δεν επιφέρουν καμία άλλη μεταβολή στα προγράμματα ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται περαιτέρω, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Για περισσότερα δείτε εδώ το ΦΕΚ 3207/Β/28 Νοεμβρίου 2014:

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ