Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων: Πρώτα από την εφορία και τα ΤαμείαΑπό την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα πρέπει να περάσουν πρώτα όσοι επιχειρηματίες έχουν κόκκινα δάνεια και επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλες τους.
Αυτό προβλέπει τροπολογία της τελευταίας στιγμής που κατατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Σκρέκας για τη ρύθμιση για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια.


Επίσης, παρατείνεταοι η προθεσμία που θα έχουν στη διάθεσή τους για να υποβάλουν αίτηση ένταξης στη ρύθμιση με τις Τράπεζες. Ειδικότερα ενώ αρχικά η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 31η Μαρτίου του 2015, πλέον η ημερομηνία αυτή είναι η 31 Μαρτίου του 2016. Επίσης προσδιορίζεται ως ανώτατο όριο για τις πάσης φύσεως διαγραφές που μπορούν να κάνουν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις τις 500.000 ευρώ.
 
Οι αλλαγές

1. Οι διαγραφές ανά χρηματοδοτικό φορέα αφορούν μία ή περισσότερες επιχειρηματικές πιστώσεις του χρηματοδοτικού φορέα προς τον οφειλέτη και οι διαγραφές αυτού του χρηματοδοτικού φορέα προς τον επιλέξιμο οφειλέτη δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 500.000 ευρώ.

2. Για την παροχή αιτούμενης ρύθμισης ή/και διαγραφής απαιτείται, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, στη Φορολογική Διοίκηση ή/και ΦΚΑ, να έχει γίνει υπαγωγή των οφειλών αυτών σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης τους.

3. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσκομίζει στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στους ΦΚΑ βεβαίωση χρηματοδοτικού φορέα ότι έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή/και διαγραφή δικαιούται και πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20% πέραν των προβλεπομένων, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

4. Για την παροχή της αιτούμενης ρύθμισης απαιτείται, εφ’ όσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στους ΦΚΑ, να έχει γίνει υπαγωγή των οφειλών αυτών σε πρόγραμμα εξυπηρέτησής τους.

5. Η υποβολή της αίτησης του εμπόρου, πρέπει να συνοδεύεται από εκτίμηση των συμβαλλομένων περί της βιωσιμότητάς του μετά την υπαγωγή στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης.

Ονομαστική ψηφοφορία ζητεί το ΠΑΣΟΚ
 
Εν τω μεταξύ το ΠΑΣΟΚ κατά την σχετική συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής ζήτησε την ονομαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας για τα «κόκκινα» δάνεια.
 
Έτσι η ονομαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι, μαζί με την ψηφοφορία που έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την τροπολογία που εξαιρεί τον ΕΝΦΙΑ και τον φόρο εισοδήματος από την ρύθμιση των 100 δόσεων σε όσους έχουν οφειλές προς το Δημόσιο.
 
Σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ δεν διαφωνεί με την τροπολογία αλλά θέλει να επισημάνει  ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προτίθεται να την ψηφίσει.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ