Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτημάτων αλιέων για την απόσυρση "βιτζοτρατών"


Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους αλιείς ότι σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων του ΕΠΑΛ υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η υπ' αριθμ. 1929/21.10.2014 απόφαση, με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ. 1320/29.08.2014 όμοιά της (τροποποίηση της 870/10.07.2014), σχετικά με την κατάθεση αιτημάτων στα πλαίσια του Μέτρου 1.1 για απόσυρση «βιτζοτρατών» και παρατείνεται η προθεσμία για υποβολή αιτημάτων από τους αλιείς μέχρι και την 14.11.2014 για όλες τις αιτήσεις (επανεκδήλωση και νέες).
Η απόφαση αυτή έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ