Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Συνεχίζεται η φθίνουσα πορεία της αγελαδοτροφίαςΕξακολουθεί να φθίνει η αγελαδοτροφία της χώρας μας καθώς κατά την περίοδο 2013/2014 σημειώθηκαν 137 αποχωρήσεις παραγωγών από το επάγγελμα, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2012/2013.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παραδόσεις αγελαδινού γάλακτος για το 2013/2014 από την Ελλάδα παρέδωσαν γάλα 3.549, ενώ την προηγούμενη περίοδο 2012/013 ο αριθμός των ενεργών παραγωγών που παρέδωσαν γάλα έφθανε τους 3.686.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως εκτός προαναφερθείσες αποχωρήσεις η χώρα μας συνεχίζει να υστερεί και σε παραγωγή γάλακτος καθώς υπολείπεται της ποσόστωσης που είχε στην διάθεσή της κατά 253.954 τόνους. Συγκεκριμένα η διαθέσιμη ποσότητα προς παράδοση για το 2013/2014 ήταν 878.298 τόνοι και τελικά παραδόθηκαν 624.344.

Για το 2012/2013 η διαθέσιμη ποσότητα προς παράδοση ήταν 869.589 τόνοι και τελικά παραδόθηκαν 628.792, δηλαδή έλλειμμα παραδόσεων γάλακτος της τάξης των 227.910 τόνων.

Συνολικά χαμηλά η παραγωγή γάλακτος στην Ε.Ε

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μολονότι σημειώθηκε υπέρβαση ποσοστώσεων σε ορισμένα κράτη μέλη, οι συνολικές παραδόσεις της ΕΕ παρέμειναν κατά 4,6% κάτω από τη συνολική ποσόστωση, σε σύγκριση με 6,0 % το 2012/13.

Όσον αφορά τις παραδόσεις γάλακτος των υπολοίπων κρατών μελών, σύμφωνα με τα στοιχεία, οκτώ από αυτά - Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία, Δανία, Αυστρία, Ιρλανδία, Κύπρος και Λουξεμβούργο - υπερέβησαν τις ποσοστώσεις τους για το 2013/2014 και, συνεπώς, πρέπει να καταβάλουν χρηματικές ποινές («υπερεισφορά») συνολικού ύψους 409 εκατ. ευρώ περίπου.

Επιπλέον, η Ολλανδία υπερέβη την ποσόστωση άμεσων πωλήσεων κατά 3.300 τόνους (4,2 %) και αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο καταβολής συμπληρωματικής εισφοράς 918.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των κρατών μελών για το έτος που λήγει στις 31 Μαρτίου 2014, τα προαναφερθέντα οκτώ κράτη μέλη υπερέβησαν τις εθνικές ποσοστώσεις κατά 1.469.000 τόνους.

Ο αριθμός των κρατών μελών που έχουν υπερβεί τις ποσοστώσεις τους παραμένει περιορισμένος και η σχετική πλεονασματική παραγωγή υπολογίζεται σε 1,0 % της συνολικής ποσότητας γάλακτος που έχει παραδοθεί ή έχει καλυφθεί από άμεσες πωλήσεις (0,1 % το προηγούμενο έτος ποσόστωσης γάλακτος). Περίπου 20 κράτη μέλη παρέμειναν κάτω από την ποσόστωση, και από αυτά τα 14 σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10% κάτω από την ποσόστωση παραδόσεων.

Σημειώνεται πως το καθεστώς γαλακτοκομικών ποσοστώσεων θα καταργηθεί την 1η Απριλίου 2015.

Πώς λειτουργεί το καθεστώς

Το καθεστώς γαλακτοκομικών ποσοστώσεων θεσπίστηκε τη δεκαετία του ’80 με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πλεονασματικής παραγωγής.

Σε κάθε κράτος μέλος χορηγούνται δύο ποσοστώσεις, μία για τις παραδόσεις σε γαλακτοκομικές μονάδες (97,6% του συνόλου της ΕΕ), και μία για τις απευθείας πωλήσεις σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης (2,4%).

Οι ποσότητες αυτές κατανέμονται μεταξύ των παραγωγών (ατομικές ποσοστώσεις) σε κάθε κράτος μέλος.

Όταν ένα κράτος μέλος υπερβαίνει την εθνική του ποσόστωση, οι παραγωγοί καταβάλλουν στο οικείο κράτος μέλος συμπληρωματική εισφορά 27,83 ευρώ ανά 100 κιλά (που συνήθως ονομάζεται «υπερεισφορά»), ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην υπέρβαση κατά το έτος ποσόστωσης (1 Απριλίου - 31 Μαρτίου).

Τα ποσά αυτά καθορίζονται μετά από ανακατανομή της μη χρησιμοποιηθείσας ποσόστωσης των άλλων παραγωγών.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ