Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Ξεκινά απογραφή του ζωικού πληθυσμού για το έτος 2014


Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ανακοινώνει ότι οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να προσέλθουν στην Υπηρεσία υποχρεωτικά για να γίνει η απογραφή του ζωικού πληθυσμού για το έτος 2014 κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 15η Δεκεμβρίου
Με τα μητρώα ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ως εξής:
Μέρος Α ( στοιχεία εκμετάλλευσης )
Μέρος Β (απογραφή όλων των ζώων για το έτος 2014 )
Μέρος Γ ( γεννήσεις –θάνατοι παραγώγων –σφαγές παραγώγων ζώων )
Μέρος Ε ( ζώα αναπαραγωγής- που παραμένουν στην εκτροφή –θάνατοι-πωλήσεις-σφαγές )
Τα μέρη (Α,Β,Γ,Ε) του μητρώου θα προσκομιστούν σε φωτοαντίγραφα
Οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται :
-Να δηλώσουν την απογραφή για το έτος 2014 υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
- Να συμπληρώνουν αναλυτικά τα μητρώα τους. Μητρώα που δεν είναι πλήρως ενημερωμένα δεν θα παραλαμβάνονται.
 
Θα γίνεται διασταυρωτικός έλεγχος των απογραφικών στοιχείων της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων από την αρμόδια αρχή Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ).

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ