Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας: Έναρξη συγκομιδής ακτινιδίων για την εμπορική περίοδο 2014-2015.

 

 ανοικτή ακτινίδιο από κοντά

 

Απόφαση για την έναρξη της συγκομιδής και της συσκευασίας των ακτινιδίων εξέδωσε σήμερα 21-10-2014 η Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας.
Η Απόφαση έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: ‘Έναρξη της συγκομιδής και της συσκευασίας των ακτινιδίων για την εμπορική περίοδο 2014-2015’ 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας έχοντας υπόψη: 
1. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 290524/3-9-2010 (ΦΕΚ 1521/Β/7-9- 2010) 
2. Τα ευρήματα των δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας. 

Αποφασίζουμε 
Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής των ακτινιδίων εμπορικής περιόδου 2014-2015 την 21-10-2014, με την προϋπόθεση ότι έχουν τον κατάλληλο βαθμό ωριμότητας (6,2ο Brix). 
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ημερομηνίας απαγορεύεται η συγκομιδή ακτινιδίων κάτω αυτού του ορίου (6,2ο Brix). 
Για τη διάθεση των ακτινιδίων σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης-συσκευασίας, της εισαγωγής και της εξαγωγής, απαιτείται αυτά να έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 9,5ο Brix

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ