Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Χρήματα εκτός ΚΑΠ ζητούν οι υπ. Γεωργίας για την αντιστάθμιση των απωλειών από το ρωσικό εμπάργκο


Λόγω του γεγονότος ότι η κρίση ξεκίνησε από λόγους που δεν συνδέονται με τις γεωργικές αγορές, αλλά με την πολιτική κατάσταση, υπήρξε ομόφωνη συμφωνία των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. που συνεδρίασαν εκτάκτως την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, σχετικά με την ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή μέσα επιπλέον εκείνων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του γεωργικού προϋπολογισμού, έτσι ώστε οι αγρότες να μην υφίστανται περαιτέρω κυρώσεις».
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στα κύρια συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου σχετικά με την Ρωσική απαγόρευση στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων της ΕΕ από τις 6 Αυγούστου του τρέχοντος έτους, οι υπουργοί συζήτησαν για τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις στους παραγωγούς.

Όπως τονίζεται, μέτρα έκτακτης ανάγκης για την αγορά φρούτων και λαχανικών και των γαλακτοκομικών έχουν ήδη αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα περισσότερα από τα κράτη μέλη αναγνώρισαν την ευκαιρία αυτής της υποστήριξης, ενώ πολλά ζήτησαν τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των εν λόγω μέτρων και την διαφοροποίηση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Επίσης, αναφέρθηκε πως θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά στοχευμένα μέτρα αντιστάθμισης για ορισμένους από τους περισσότερο πληγέντες παραγωγούς.

Επιπλέον, η συζήτηση του Συμβουλίου επικεντρώθηκε σε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, όπως η αναζήτηση νέων αγορών για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επί του θέματος, ο ιταλός υπουργός Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών και πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Maurizio Martina, δήλωσε: «Κατά την έκτακτη σύνοδο, οι υπουργοί επιβεβαίωσαν την ανάγκη για μια συντονισμένη, ομόφωνη απάντηση και με την αλληλεγγύη σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων που συνδέονται με την ρωσική απαγόρευση επί των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ. Μια θετική αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώθηκε, αν και τονίστηκε η ανάγκη να παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της αγοράς και να προετοιμάσει κάθε περαιτέρω και συγκεκριμένο εργαλείο παρέμβασης προς τους παραγωγούς που έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την απαγόρευση. Λόγω του γεγονότος ότι η κρίση ξεκίνησε από λόγους που δεν συνδέονται με τις γεωργικές αγορές, αλλά με την πολιτική κατάσταση, υπήρξε ομόφωνη συμφωνία των υπουργών σχετικά με την ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή μέσα επιπλέον εκείνων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του γεωργικού προϋπολογισμού, έτσι ώστε οι αγρότες να μην υφίστανται περαιτέρω κυρώσεις».

Η συζήτηση του Συμβουλίου επικεντρώθηκε επίσης σε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Πολλές αντιπροσωπείες υποστήριξαν την αύξηση του προϋπολογισμού προώθησης που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων αγορών εξαγωγής για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετά κράτη μέλη ήταν υπέρ της ενίσχυσης των υφιστάμενων συστημάτων για τη διανομή φρούτων και λαχανικών και το γάλα στα σχολεία. Η διανομή των τροφίμων στους απόρους ήταν επίσης μια επιλογή που συζητήθηκε στο Συμβούλιο.

Ορισμένες αντιπροσωπίες ανέφεραν επίσης ότι η απαγόρευση των εισαγωγών της Ρωσίας έχει επίσης επιπτώσεις στην αλιεία, ιδίως όσον αφορά τις βιομηχανίες που ασχολούνται με τα πελαγικά είδη. Η ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή ανέφερε ότι εργάζεται για το πώς θα αντιδράσει καλύτερα στην προσωρινή μη διαθεσιμότητα της εν λόγω αγοράς.

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ :ΠΑΣΕΓΕΣ