Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Δημοσιεύθηκε ο κανονισμός για την ενίσχυση των οπωροκηπευτικών λόγω του εμπάργκο της Ρωσίας


Με την δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 259/2, στις 30 Αυγούστου2014, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 932/2014 που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 18 του μήνα, θεσπίζονται προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών και τροποποιείται ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 913/2014.
Η Επιτροπή στο κείμενο του Κανονισμού προσδιορίζει τα σχετικά έκτακτα μέτρα στον τομέα των οπωροκηπευτικών και τη διάθεση 125 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της αναμενόμενης υπερπροσφοράς οπωροκηπευτικών στην αγορά της ΕΕ μετά το εμπάργκο της Ρωσίας.

Τα μέτρα αφορούν τις ντομάτες, καρότα, λάχανα, πιπεριές, κουνουπίδια, μπρόκολα, αγγούρια, αγγουράκια, μανιτάρια, δαμάσκηνα, κόκκινα φρούτα (Raspberries, blackberries, mulberries, κλπ όχι οι φράουλες), νωπά επιτραπέζια σταφύλια, ακτινίδια, μήλα και αχλάδια.

Η στήριξη καλύπτει τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο από 18 Αυγούστου έως 30 Νοεμβρίου 2014. Τα μέτρα αφορούν αποσύρσεις και πράσινη συγκομιδή ή μη συγκομιδή.

Οι αποζημιώσεις αφορούν:
-Χρηματοδοτική συνδρομή σε οργανώσεις παραγωγών για αποσύρσεις
-Χρηματοδοτική συνδρομή σε παραγωγούς που δεν είναι μέλη οργανώσεων παραγωγών για αποσύρσεις
-Χρηματοδοτική συνδρομή σε οργανώσεις παραγωγών για μη συγκομιδή και πρώιμη συγκομιδή
-Χρηματοδοτική συνδρομή σε παραγωγούς που δεν είναι μέλη οργανώσεων παραγωγών για μη συγκομιδή και πρώιμη συγκομιδή

Αίτηση χορήγησης και καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ

Οι οργανώσεις παραγωγών θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, έως την ημερομηνία που θα καθορίζεται από το κράτος μέλος.

Οι παραγωγοί που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών και δεν έχουν υπογράψει σύμβαση με αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών, υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση στις αρμόδιες αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από δικαιολογητικά που θα αναγράφουν το σχετικό ποσό χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης και θα περιλαμβάνουν γραπτή δέσμευση ότι ο αιτών δεν έχει λάβει και δεν πρόκειται να λάβει διπλή ενωσιακή ή εθνική χρηματοδότηση ούτε αποζημίωση βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Για περισσότερα δείτε το πλήρες κείμενο του κανονισμού στο σύνδεσμο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_259_R_0003

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ