Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ενημέρωση της ΔΑΟΚ Αιτωλ/νίας για τα δικαιώματα φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών στην Αιτωλοακαρνανία


Η ΔΑΟΚ Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας ανακοινώνει ότι οι παραγωγοί που επιθυμούν να λάβουν δικαιώματα φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην υπηρεσία μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2014
Η αίτηση γίνεται προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  2. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας
  3. Φωτοαντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών

Όσοι είναι αμπελουργοί πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:
  1. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας (Καρτέλα Αμπελουργικού Μητρώου) και
  2. Δήλωση συγκομιδής αμπελοκαλλιέργειας των δύο τελευταίων ετών
Στην περίπτωση των «Νέων Αγροτών» απαιτείται επιπλέον η έγκριση ένταξης στο πρόγραμμα «Νέων Αγροτών».

Η ΔΑΟΚ Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό 479/2008 και την ΚΥΑ 286839/2-4-2009, εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με εξαίρεση τις φυτεύσεις συνολικής έκτασης μέχρι ενός στρέμματος.

Για οποιαδήποτε διευκρινιστική πληροφορία οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους υπαλλήλους της υπηρεσίας Φλούντζη Κων/νο (τηλ. 26313-61619) και Μπαρμπετάκη Αφροδίτη (τηλ. 26313-61664).

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ