Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Στην ουρά για επιστροφή ΦΠΑΟ μέσος χρόνος αναμονής για την αποπληρωμή των εκκρεμών επιστροφών ΦΠΑ ανέρχεται σε 315 ημέρες, ενώ 2.878 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ έχουν χρόνο αναμονής άνω των 90 ημερών.
Μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα οι νέες αιτήσεις πληρωμών για επιστροφές ΦΠΑ σημείωσαν αύξηση 38,84%,ανερχόμενες σε 4.025, από 2.899.
 
Στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταδεικνύουν ότι στο διάστημα 19 -26 Μαΐου το αιτούμενο ποσό απλήρωτων αιτήσεων ΦΠΑ ανήλθε σε 616,4 εκατ. ευρώ, από 531,26 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,03% ή 85,14 εκατ. ευρώ .

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία στο εν λόγω διάστημα διεκπεραιώθηκαν ή διαγράφηκαν ή απορρίφθηκαν εμπρόθεσμα 168 αιτήσεις πληρωμών ΦΠΑ. Στις 661 ανέρχονται από την αρχή του 2014 ο αιτήσεις πληρωμών ΦΠΑ που είτε διεκπεραιώθηκαν μετά τις 90 ημέρες, είτε είναι ήδη σε εκκρεμότητα άνω των 90 ημερών.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ