Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Στην ενίσχυση των τοπικών προϊόντων εστιάζει η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης

Στην ενίσχυση των τοπικών προϊόντων εστιάζει η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης


Επικεντρωμένη στα πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα ποιότητας πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, η άτυπη συνάντηση των Διευθυντών Αγροτικής Ανάπτυξης, με την παρουσία 44 εκπροσώπων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών κος Δημήτρης Ιατρίδης αφού  καλωσόρισε τους εκπροσώπους, σημείωσε ότι η Ευρώπη με σταθερές αξίες και υψηλή πολιτική διάσταση συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτισμού.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η ποικιλομορφία, η ποιότητα, η καινοτομία, η αειφορία και η εξωστρέφεια λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις για την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τόνισε ότι η ύπαιθρος αποτελεί σημαντικό στήριγμα για την ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας, δεδομένης της τάσης επιστροφής ανθρώπινου δυναμικού υψηλού μορφωτικού επιπέδου στον αγροτικό χώρο και κατεύθυνσης άνω του 1/3 των επενδύσεων, στη χώρα μας στο αγροδιατροφικό τομέα.

Και συνέχισε λέγοντας ότι «Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν ουσιαστικά τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω της στήριξης του αγροδιατροφικού τομέα και της τοπικής ανάπτυξης, με σεβασμό και ανάδειξη του περιβάλλοντος. Το τρέχον πρόγραμμα έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολό του και έχουν επιτευχθεί οι στόχοι απορρόφησης με υψηλή συμμετοχή επενδυτικών μέτρων και, ως εκ τούτου, πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία με παράλληλη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής για την Αγροτική Ανάπτυξη την επόμενη προγραμματική περίοδο αποτελούν τα πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα ποιότητας, τα οποία συνδέονται άρρηκτα με την ευημερία τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Τα αγροτικά προϊόντα μας μπορούν να εξειδικευθούν ακόμη περισσότερο, να γίνουν ποιοτικότερα και πιο σταθερά. Η υγιής επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή τομέα να είναι πιο επινοητική και καινοτόμος. Το αγροτουριστικό μας προϊόν να καταστεί ακόμη πιο ελκυστικό».

Συνοψίζοντας, ο κος Ιατρίδης ανέφερε ότι τα Ευρωπαϊκά προϊόντα έχουν μια μοναδικότητα, μια σπανιότητα, μια κρυμμένη αξία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διάσημη παγκοσμίως για την ποικιλία των αγροτικών της προϊόντων, η οποία της προσδίδει την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των εξαγωγών τροφίμων.

Στη συνέχεια, ο Διευθυντής της Γεν. Δ/νσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κος Sousa Uva, παρουσίασε τα σημαντικότερα εργαλεία που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επόμενη προγραμματική περίοδο δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο κος Κίζος, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, παρουσίασε την έννοια της ποιότητας και του τοπικού χαρακτήρα των προϊόντων. Επικεντρώνοντας στα ΠΟΠ και ΠΓΕ τόνισε τη σημασία αυτών για την τοπική κοινωνία και τους τρόπους για την προώθηση των τοπικών προϊόντων σε ευρύτερες αγορές, με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων πολιτικής με στόχο την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

Στη συνέχεια εξετάστηκαν επιμέρους θέματα αγροτικής ανάπτυξης που απασχολούν τα κράτη-μέλη της ΕΕ:
-Στο εργαστήριο «Ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας της υπαίθρου με τη σύνδεση της τοπικής παραγωγής με τις λοιπές οικονομικές δραστηριότατες» υπογραμμίστηκε η σημασία των τοπικών προϊόντων για την αγροτική ανάπτυξη. Τα τοπικά προϊόντα συμμετέχουν στην αγροτική ανάπτυξη με πολλαπλούς τρόπους, με στόχο να αναπτύξουν τη μοναδική τους «ταυτότητά», δημιουργώντας δεσμούς μεταξύ προϊόντων τοπίου και πολιτισμού μιας περιοχής. Το γεγονός αυτό δεν δημιουργεί αυτόματα οφέλη για τους τοπικούς παραγωγούς και μεταποιητές αλλά προσφέρει σημαντικές προοπτικές ειδικά αν συνδυαστούν με διαδικασίες πιστοποίησης (βιολογικά προϊόντα και πιστοποιητικά ποιότητας), δημιουργία βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων και τοπικών αγορών. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια κοινή βάση ασφαλών αγροδιατροφικών προϊόντων τα οποία θα εξασφαλίζουν την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης και εκκινώντας από αυτό το σημείο να αξιοποιηθεί η διαφορετικότητα των τοπικών προϊόντων αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

-Στο εργαστήριο «Η συνεισφορά της επιχειρηματικότητας της υπαίθρου στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη κοινωνική συνοχή» αναδείχθηκε η σημασία της αγροτικής επιχειρηματικότητας, τόσο για τη δημιουργία όσο και τη διατήρηση θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο. Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη στήριξης δράσεων για τους νέους. Ως σημαντικά αναφέρθηκαν τα μέτρα των επενδύσεων, της συνεργασίας, της κατάρτισης, των βασικών υποδομών και της προσέγγισης LEADER. Τέλος, επισημάνθηκε ο πολυλειτουργικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει  η αγροτική παραγωγή μέσω των τοπικών επιχειρήσεων για την κοινωνική συνοχή και τη διατήρηση και ενίσχυση του κοινωνικού ιστού.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ