Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Καταλήγουν σήμερα οι ευρωβουλευτές στις λεπτομέρειες για την νέα ΚΑΠ


Τα αποτελέσματα των τριμερών διαλόγων καθώς και η έγκριση του τελικού κειμένου για τις κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την νέα ΚΑΠ, είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες.
Σημειώνεται πως η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Γεωργίας έχουν εκφράσει την αισιοδοξία τους πως εντός του Απριλίου η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου θα καταλήξει σε θετικές αποφάσεις για τις εν λόγω κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες αφορούν την τελική μορφή της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που θα εφαρμοστεί για το χρονικό διάστημα 2015 – 2020.

Η αισιοδοξία βασίζεται στο γεγονός πως κατά την διάρκεια συνάντησης με τον Επίτροπο Γεωργίας Dacian Cioloş, στις 2 Απριλίου, υπήρξε υπόσχεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσει άμεσα στην τροποποίηση της κατ΄ εξουσιοδότηση πράξης για το πρασίνισμα των άμεσων ενισχύσεων αλλά και να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης των υπολοίπων, αν χρειαστεί, μετά το πρώτο έτος της εφαρμογής τους,

Στο τραπέζι και τα προγράμματα προώθησης

Επίσης, η συμφωνία που επετεύχθη την Τρίτη 1η Απριλίου κατά την διάρκεια διαπραγματεύσεων εκπροσώπων της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Α. Τσαυτάρη, ως εκπρόσωπο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου, και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάνω σε πρόταση κανονισμού για τα μέτρα ενημέρωσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, θα απασχολήσει την σημερινή συνεδρίαση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τις τρεις πλευρές, υπήρξε συμφωνία και θα τεθεί προς έγκριση στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο από τις 14 έως τις 17 Απριλίου.

Συνοπτικά η συμφωνία για το σχέδιο κανονισμού για τα μέτρα ενημέρωσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων, τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και στις αγορές των Τρίτων Χωρών, περιλαμβάνει τα εξής βασικά στοιχεία:
-Κατάργηση της εθνικής συγχρηματοδότησης με παράλληλη αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της Ε.Ε σε 70% για τα απλά προγράμματα, στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε, από 50% που ήταν η αρχική πρόταση της Επιτροπής και σε 80% για όλα τα υπόλοιπα προγράμματα, δηλαδή τα απλά προγράμματα στις Τρίτες χώρες και τα πολυπρογράμματα τόσο στην Ε.Ε όσο και σε Τρίτες χώρες, από 60% που ήταν η αρχική πρόταση της Επιτροπής. Το ποσοστό της χρηματοδότησης της Ε.Ε αυξάνεται σε 85%, για όλα τα προγράμματα, σε περιπτώσεις κρίσεων. Τα παραπάνω ποσοστά αυξάνονται κατά επιπλέον 5 ποσοστιαίες μονάδες για τα προγράμματα που προτείνονται από οργανισμούς Κρατών Μελών, που βιώνουν δημοσιονομική κρίση (Πορτογαλία, Κύπρος, Ελλάδα, Ρουμανία)
-Διεύρυνση, τόσο των δικαιούχων, όπως οι οργανώσεις παραγωγών, και οι φορείς που προβλέπονται στον Κανονισμό για τα Ευρωπαϊκά σχήματα ποιότητας, όσο και του καταλόγου  των επιλέξιμων προϊόντων. Τα μέτρα καλύπτουν:
α) όλα τα προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκη Λειτουργίας της Ε.Ε (ΣΛΕΕ),
β) τα τρόφιμα του παραρτήματος Ι του κανονισμού για τα σχήματα ποιότητας, στα οποία προστέθηκε  το βαμβάκι και το  γλυκό καλαμπόκι,
γ) το κρασί, τα αλκοολούχα ποτά με προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και υπό συγκεκριμένες συνθήκες η μπύρα, καθώς  και
δ) τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών του παραρτήματος Ι του κανονισμού 1379/2013.
-Προτεραιότητα που προσδίδεται στα προϊόντα της Ε.Ε που επωφελούνται από τα συστήματα ποιότητας της Ε.Ε, όπως οι γεωγραφικές ενδείξεις
0Απλοποίηση των διαδικασιών, αξιολόγηση όλων των προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα Κράτη Μέλη θα έχουν ενεργό ρόλο στην υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων για την προετοιμασία των προτάσεων

Σημειώνεται, επίσης, ότι, ο νέος κανονισμός θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, τόσο για τους δικαιούχους, όσο και  στην προώθηση των εξαγωγών των Κρατών Μελών και της Ε.Ε γενικότερα και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η  Δεκεμβρίου του 2015, ένα χρόνο νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, είναι τα εξής:

Για περισσότερα δείτε:
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ