Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Τριμερείς διαπραγματεύσεις για ενισχυμένη προώθηση αγροτικών προϊόντων


Ξεκίνησαν στις 26 Μαρτίου και συνεχίζονται σήμερα Τρίτη 1η Απριλίου τριμερείς διαπραγματεύσεις, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και του Ευρωκοινοβουλίου, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας στην πρόταση κανονισμού για τα μέτρα ενημέρωσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες.
Επί του θέματος, τόσο οι ευρωβουλευτές όσο και οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε. έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συναινέσουν σε αυξημένη κοινοτική χρηματοδότηση σε ποσοστό 75% για όλα τα προγράμματα προώθησης και 85% σε περιπτώσεις κρίσεων που απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων.

Τα ποσοστά αυτά αυξάνονται κατά 5 μονάδες, γίνονται δηλαδή 80% και 90% αντίστοιχα, όταν οι οργανώσεις που τα διαχειρίζονται είναι εγκατεστημένες σε χώρες που βιώνουν δημοσιονομική κρίση όπως η Ρουμανία, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ελλάδα.

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει προταθεί αρχικά ένα ανώτατο όριο 50% για τη συγχρηματοδότηση των απλών προγραμμάτων (το οποίο θα μπορεί να πάει μέχρι και 60 % σε ορισμένες περιπτώσεις) και κατ 'ανώτατο όριο 60 % για πολυπρογράμματα, δηλαδή προγράμματα στα οποία συμμετέχουν παραγωγοί από διαφορετικά κράτη – μέλη.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες και λόγω αυτής έχει μεταβεί εκεί ο προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου θα είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Paolo De Castro, ενώ παρών θα είναι και ο Επίτροπος Γεωργίας κ. Dacian Ciolos.

Σημαντικά οφέλη για την Ελλάδα

Ο κ. Τσαυτάρης, ως πρόεδρος του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας κομίζει την συμφωνία που επετεύχθη στην τελευταία σύνοδό του, στις 24 Μαρτίου, για τα προγράμματα προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες

Όπως έχει τονίσει ο έλληνας υπουργός, η Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα και σημασία στην άμεση υιοθέτηση του κανονισμού και ευελπιστεί ότι θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία μεταξύ των τριών μερών. Η υιοθέτηση του νέου κανονισμού θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, τόσο για τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς στην προώθηση των γεωργικών προϊόντων, όσο και στην ενίσχυση των εξαγωγών των κρατών μελών και γενικότερα της Ε.Ε.

Σε περίπτωση που η συμφωνία οριστικοποιηθεί, η χώρα μας, ως κατεξοχήν χώρα-παραγωγός ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, θα ευργετηθεί από τον κανονισμό για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων τόσο στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. όσο και στις τρίτες χώρες.

Τα αιτήματα του Ευρωκοινοβουλίου

Σύμφωνα με σχέδιο κανόνων που υιοθέτησε, την Τρίτη 18 Μαρτίου, η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου ζητά ενισχυμένη συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. για τα μέτρα προώθησης αγροτικών προϊόντων προκειμένου να αυξηθούν οι πωλήσεις τους, όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στην εσωτερική αγορά.

Οι ευρωβουλευτές χορηγούν, επίσης, νέες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συμβάλλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε περιπτώσεις κρουσμάτων νόσων ή άλλων διαταραχών της αγοράς.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η νέα πολιτική προώθησης της ΕΕ θα είναι ισχυρή και συνεκτική, οι ευρωβουλευτές διαφωνούν με την διαφορετική προσέγγιση που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δημόσια χρηματοδότηση των εσωτερικών και εξωτερικών εκστρατειών. Η προώθηση των προϊόντων της ΕΕ δεν θα πρέπει να αποκλείει την εσωτερική αγορά και στις ενημερωτικές εκστρατείες στο εξωτερικό θα πρέπει να επικεντρώνεται στα υψηλά πρότυπα που πρέπει να πληρούν οι παραγωγοί της ΕΕ, για θέματα όπως η ασφάλεια των τροφίμων, η καλή μεταχείριση των ζώων, η ιχνηλασιμότητα, τις πολιτιστικές παραδόσεις, τη γεύση και άλλα, τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

Μεγαλύτερη και δικαιότερη συγχρηματοδότηση

Η Επιτροπή Γεωργίας καταψήφισε επίσης την πρόταση της Επιτροπής να ορίσει διαφορετικά ποσοστά συγχρηματοδότησης για τα απλά προγράμματα, δηλαδή αυτά που υποβλήθηκαν από οργανώσεις καλλιεργητών που προέρχονται από ένα μόνο κράτος μέλος, και τα πολυπρογράμματα που υποβάλλουν αγρότες από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν την ιδέα ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από την ΕΕ και την προτείνουσα οργάνωση, αποκλείοντας έτσι τα κράτη μέλη από την οικονομική συμμετοχή. Αλλά για να αντισταθμιστούν οι ενδεχόμενες ελλείψεις χρηματοδότησης από την πλευρά του χειριστή, επέμειναν στην αύξηση του μεριδίου της συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης θα πρέπει να επωφελούνται από τουλάχιστον 75% της συγχρηματοδότησης και σε περίπτωση κρίσεων το μερίδιο της ΕΕ θα πρέπει να αυξάνεται τουλάχιστον στο 85%, αναφέρει το εγκεκριμένο κείμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αρχικά ανώτατο όριο 50% για τη συγχρηματοδότηση των απλών προγραμμάτων (το οποίο θα μπορεί να πάει μέχρι και 60 % σε ορισμένες περιπτώσεις) και κατ 'ανώτατο όριο 60 % για πολυπρογράμματα.

Ευέλικτα μέτρα για την αντιμετώπιση κρίσεων

Για την αντιμετώπιση των διαταραχών της αγοράς, αλλά και την απώλεια της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, όπως το 2011 όταν τα ισπανικά αγγούρια κατηγορήθηκαν κακώς ως εστία πρόκλησης E. coli στην ΕΕ, η Επιτροπή Γεωργίας εισάγει νέες διατάξεις στο νομικό κείμενο εξουσιοδοτώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα και να δρομολογήσει αμέσως αποτελεσματικές εκστρατείες για να αποκατασταθούν οι κανονικές συνθήκες της αγοράς.

Μεγαλύτερος κατάλογος καλυπτόμενων προϊόντων

Οι ευρωβουλευτές επεξέτειναν επίσης τον κατάλογο των προϊόντων που μπορούν να επωφεληθούν από τα μέτρα προώθησης της ΕΕ, στον οποίο θα περιλαμβάνονται πλέον πλήρως οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), τα τρόφιμα με βάση όλα τα προϊόντα της γεωργίας, αλλά και τα ψάρια και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

Αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών στο εξωτερικό

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν επίσης την καλύτερη προστασία των προϊόντων της ΕΕ στις εξωτερικές αγορές κατά αθέμιτων πρακτικών, όπως οι απομιμήσεις προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις να παρέχει συμβουλές και βοήθεια σε φορείς της ΕΕ και να κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση της υπάρχουσας νομοθεσίας για την υποστήριξή τους, τονίζουν.


ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ