Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Ένταξη στις ρυθμίσεις του ΟΓΑ μέσω διαδικτύου

Ένταξη στις ρυθμίσεις του ΟΓΑ μέσω διαδικτύου


Τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΓΑ, που δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους του Οργανισμού, που δεν είχαν ενταχθεί έως τώρα στη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών, «Νέα Αρχή» να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση.
Επίσης, οι οφειλέτες ασφαλισμένοι μπορούν για πρώτη φορά να υπαχθούν
στην «Πάγια Ρύθμιση».
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής
εφαρμογής με τίτλο «Υποβολή Αίτησης Ρυθμίσεων “Νέα Αρχή” και
“Πάγια” του Ν.4152/2013», που είναι διαθέσιμη στην κεντρική ιστοσελίδα
του Οργανισμού (www.oga.gr).
Υπενθυμίζεται, πως με τη Ρύθμιση «Νέα Αρχή», οι ασφαλισμένοι έχουν τη
δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών τους
εισφορών, έως 38 δόσεις.
Τέλος, με την «Πάγια Ρύθμιση», οι ασφαλισμένοι μπορούν να
προχωρήσουν σε διακανονισμό των καθυστερούμενων, μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης για ρύθμιση, ασφαλιστικών εισφορών τους, έως 12
μηνιαίες δόσεις.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ