Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Η ποικιλομορφία της ευρωπαϊκή γεωργίας στο άτυπο συμβούλιο υπουργών της Αθήνας


«ΑGRidiversity» ή «πως θα μετατραπεί η ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής γεωργίας σε δύναμη» είναι το κεντρικό θέμα της του Ατύπου Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε., που διοργανώνεται στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. στις 4, 5 και 6 Μαΐου στην Αθήνα.
H εν λόγω ποικιλομορφία επεκτείνεται από το δυναμικό παραγωγής, μέχρι τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών της Ε.Ε ενώ η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), για την περίοδο 2014-2020, αναγνωρίζει και βασίζει την εφαρμογή της στην εκτεταμένη διαφοροποίηση της Ευρωπαϊκής γεωργίας κατά μήκος της ΕΕ.

Η επιλογή του θέματος σηματοδοτεί την πεποίθηση της Προεδρίας ότι η ποικιλομορφία αποτελεί συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ε.Ε έναντι των εμπορικών της εταίρων, στο σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον και κινητήρια δύναμη της οικονομίας.

Οδηγεί σε τεράστια διαφοροποίηση των παραγόμενων προϊόντων, των δομών και των μεθόδων παραγωγής, που απαντά αποτελεσματικά στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της κοινωνίας για καταναλωτικά αλλά και για δημόσια αγαθά και αποτελεί παράγοντα για την ενίσχυση της αειφορίας και της τοπικής ανάπτυξης.

Η προεδρία επιθυμεί να δοθεί έμφαση στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές γεωργικής ανάπτυξης, που βασίζονται στη γεωργική ποικιλομορφία, με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση. Η διατήρηση της ποικιλομορφίας συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, της προσαρμοστικότητας και της ανθεκτικότητας της γεωργίας, θέτοντας τα θεμέλια για την παραγωγή ενός ευρέως φάσματος τροφίμων και κατά συνέπεια συμβάλλοντας στην εξασφάλιση επάρκειας και ασφάλειας τροφίμων. Η ποικιλομορφία είναι επίσης προϋπόθεση για την επιτυχή προσαρμογή σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, που θα αντιμετωπίσει περισσότερο σταδιακές ή απότομες αλλαγές λόγω των προβλεπόμενων κλιματικών αλλαγών.

Σημειώνεται ότι, η ευρωπαϊκή γεωργική ποικιλομορφία έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία στην αύξηση του εισοδήματος των αγροτών, στην ευημερία και ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων όλης της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Ο τομέας αποτελεί επίσης σημαντική δεξαμενή απασχόλησης.

Το πρόγραμμα

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του Άτυπου Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο και των σχετικών παράλληλων εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Κυριακή 4 Μαΐου

- Άφιξη Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε
- Επίσκεψη και ξενάγησή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης

Δευτέρα 5 Μαΐου

09:45 – 14:00 Επίσκεψη Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. στην εταιρεία μεταποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών APIVITA (στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων)

09:00 – 11:45  Ζάππειο (Αίθουσα Journey): Συνεδρίαση Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας (SCA) όπου θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για τη δημιουργία δύο ακόμη προαιρετικών σημάτων ποιότητας για τα Νησιωτικά προϊόντα και «Τοπική γεωργία και άμεσες πωλήσεις».

Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας, επίσης θα επισκεφθούν στη συνέχεια την εταιρεία μεταποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών APIVITA (12.30-14.30)

Τρίτη 6 Μαΐου

Ζάππειο Μέγαρο (Αίθουσα Quest)
9.30 Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας – Αλιείας της Ε.Ε.

13.00 Συνέντευξη Τύπου
Οικογενειακή φωτογραφία

Σημειώνεται πως θα πραγματοποιηθούν αυτόνομες επισκέψεις πεδίου από δίκτυο Ευρωπαίων Δημοσιογράφων που θα ακολουθεί τους Υπουργούς Γεωργίας.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ