Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Σήμερα «κληδώνει» για την ΚΑΠ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., που συνεδριάζει σήμερα στο Λουξεμβούργο υπό την προεδρία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθ. Τσαυτάρη, θα τεθεί η οριστική έγκριση της νέας ΚΑΠ με την τελική ψήφιση των κατ’ Εξουσιοδότηση Πράξεων.
Οι υπουργοί αναμένεται να επιβεβαιώσουν τη θέση της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας του Συμβουλίου, τα μέλη της οποίας σε πρόσφατη συνεδρίαση αποφάσισαν να μην αντιταχθούν στις δέκα εξουσιοδοτικές πράξεις της νέας ΚΑΠ, μετά και τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τροποποιήσει την εξουσιοδοτική πράξη για τις άμεσες ενισχύσεις και να εξετάσει, αν χρειασθεί, την αναθεώρηση των άλλων.

Όπως δήλωσε ο έλληνας υπουργός «Στην ουσία, με την ψηφοφορία αυτή, ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και πολύ σύντομα τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους όλο το θεσμικό πλαίσιο της νέας ΚΑΠ (βασικοί κανονισμοί, εξουσιοδοτικές πράξεις, εφαρμοστικοί κανονισμοί), ώστε να ολοκληρώσουν  άμεσα τον τρόπο εφαρμογής της και να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2015. Έτσι οι αγρότες θα μπορούν να γνωρίζουν τις δυνατότητες που παρέχει η νέα μεταρρυθμισμένη γεωργική πολιτική για να λάβουν τις ανάλογες αποφάσεις».

Οι δημόσιες συζητήσεις και η συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει θα μεταδίδονται με βίντεο συνεχούς ροής από τον σύνδεσμο: http://video.consilium.europa.eu .

Οι κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις

Σχετικά με τις 10 κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες συμπληρώνουν τους τέσσερις βασικούς κανονισμούς της νέας ΚΑΠ, που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Μαρτίου 2014, το περιεχόμενο τους αφορά τα εξής:

  1. Τις άμεσες ενισχύσεις: Η εξουσιοδοτική πράξη παρέχει περισσότερους κανόνες σε σχέση με τους ενεργούς αγρότες, τη βασική πληρωμή, κυρίως σε σχέση με το πρασίνισμα και τις περιοχές οικολογικής εστίασης, τους νέους αγρότες και την εθελοντική συνδεδεμένη στήριξη. 

  1. Την κοινή οργάνωση των αγορών: Υιοθετήθηκαν 5 εξουσιοδοτικές πράξεις σε σχέση με:

  1. Αγροτική Ανάπτυξη: Η εξουσιοδοτική πράξη θέτει λεπτομερείς κανόνες για να εξασφαλισθεί συνεκτική προσέγγιση των μέτρων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε όλα τα Κράτη Μέλη, κυρίως σε σχέση με τους νέους αγρότες και την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης από τα «αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα», τα μέτρα για τη βιολογική γεωργία και τα μέτρα πληρωμών στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.

  1. Οι εξουσιοδοτικές πράξεις στο πλαίσιο του οριζόντιου κανονισμού αφορούν κανόνες:Σημειώνεται πως οι κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις είναι μη νομοθετικές πράξεις γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης (στην περίπτωση μας τους κανονισμούς της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ). Η εξουσία για την έκδοση αυτών των μη νομοθετικών πράξεων ανατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ως εκ τούτου λέγονται κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις). Ωστόσο, μια ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εμπόδιζε μια κατ 'εξουσιοδότηση πράξη να ισχύσει.

Βελτιώσεις για τις Ομάδες Παραγωγών οπωροκηπευτικών

Στην συνεδρίαση θα τεθεί επί τάπητος και η έκθεση της Ευρωπαϊκές Επιτροπής για τα φρούτα και τα λαχανικά. Πρόκειται για ένα θέμα που περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας, και το Συμβούλιο θα ανταλλάξει απόψεις σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις οργανώσεις παραγωγών, τα επιχειρησιακά προγράμματα και τα λειτουργικά ταμεία, μετά τη μεταρρύθμιση του 2007. Η μεταρρύθμιση αυτή είχε στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου των οργανώσεων παραγωγών, παρέχοντάς τους περισσότερα εργαλεία για την πρόληψη και τη διαχείριση των κρίσεων και δίνοντας κίνητρα που ενθάρρυναν τις συγχωνεύσεις μεταξύ οργανώσεων και ενώσεων παραγωγών καθώς και τη διακρατική συνεργασία.

Η έκθεση εμφανίζει ένα συνεχιζόμενο χαμηλό βαθμό οργάνωσης στον τομέα των φρούτων και λαχανικών, ιδιαίτερα στο Νότο της Ε.Ε και στα νέα κράτη μέλη. Το έλλειμμα αυτό, ακυρώνει τα οφέλη που θα μπορούσαν να αποκομίσουν οι οργανώσεις από τις ενισχύσεις που προβλέπονται για τον τομέα και αποδυναμώνει τη διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού των προϊόντων. Επιπλέον, η ανεπαρκής χρήση των μέσων που παρέχονται στις οργανώσεις για την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων αποδεικνύει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Το Συμβούλιο θα συνεχίσει τις συζητήσεις με στόχο να δώσει οδηγίες στην Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγές της υφιστάμενης νομοθεσίας, με στόχο να βελτιωθεί η κατάσταση του τομέα.

Προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη η συζήτηση, που θα πραγματοποιηθεί στο Συμβούλιο, η προεδρία έχει διανείμει ερωτηματολόγιο, το οποίο επικεντρώνεται στις απαιτούμενες λύσεις και τα μέτρα που θα οδηγήσουν:
-στην ενθάρρυνση των γεωργών να εντάσσονται σε οργανώσεις, ώστε να αυξηθεί ο βαθμός οργάνωσης του τομέα σε όλη την Ε.Ε,
-στη μείωση των διαφορών σχετικά με το βαθμό οργάνωσης των παραγωγών ανάμεσα στα Κράτη Μέλη,
-στη βελτίωση των εργαλείων που υπάρχουν, ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές προκλήσεις του ανταγωνισμού
-στην καλύτερη κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων
-στη δυνατότητα καλύτερης χρήσης των μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων

Η Ελληνική Προεδρία έχει στόχο να καταλήξει η συζήτηση στο Συμβούλιο σε χρήσιμα συμπεράσματα, που θα τα λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν θα υποβάλλει τις νομοθετικές της προτάσεις.


Ο γαλακτοκομικός τομέας

Επίσης, το Συμβούλιο θα ασχοληθεί με το καθεστώς των ποσοστώσεων γάλακτος, μετά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην προηγούμενη συνάντησή του, όπου πολλά κράτη μέλη ζήτησαν μέτρα που θα επιτρέψουν μια ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς, μετά τη λήξη των ποσοστώσεων το Μάρτιο του 2015.

Σημειώνεται πως το θέμα έθεσε η Αυστριακή αντιπροσωπεία ζητώντας διευκρινίσεις. σχετικά με τη νομική βάση για την καταβολή της υπερεισφοράς, μετά τη λήξη αυτού του καθεστώτος.

Τα λοιπά θέματα

Επίσης, στην ατζέντα του Συμβουλίου έχουν εγγραφεί και τα εξής:
-Ενημέρωση από την Κυπριακή αντιπροσωπεία για τις καταστροφικές επιπτώσεις στη γεωργία από την πρωτοφανή ξηρασία που έπληξε τη χώρα τα δύο τελευταία χρόνια. Η ξηρασία, σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυσχέρειες της χώρας και τη μείωση των ποσών που αναλογούν στην Κύπρο από το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα πολλών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα. Η Κύπρος θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μέτρα μεταξύ των οποίων η χρήση του αποθεματικού κρίσεων για τον αγροτικό τομέα.
-Η Αντιπροσωπεία της Λετονίας θα ενημερώσει επίσης το Συμβούλιο για τις επιπτώσεις των αντίξοων κλιματικών συνθηκών στα χειμερινά σιτηρά και θα ζητήσει  από την Επιτροπή να πάρει επείγοντα μέτρα που θα ανακουφίσουν όλους τους γεωργούς που επλήγησαν.
-Τέλος, η Ρουμανική Αντιπροσωπεία θα αναφερθεί στα αποτελέσματα Διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι σχετικά με την οικογενειακή γεωργία.ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ