Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Πράσινο φως από την Κομισιόν στα κράτη μέλη για... εθνικού τύπου ΚΑΠ


Την πρώτη δέσμη κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής έδωσε στην δημοσιότητα, την Τρίτη 11 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο, όπως επισημαίνει, να γίνει η ΚΑΠ πιο δίκαιη, πιο πράσινη και πιο στοχευμένη.
Πρόκειται για νομικά κείμενα τα οποία συμπληρώνουν τους τέσσερις βασικούς κανονισμούς που εκδόθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου 2013, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, η οποία θα ισχύσει για το χρονικό διάστημα από το 2015 έως το 2020.

Επί του θέματος ο αρμόδιος Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, Dacian Cioloş, δήλωσε σχετικά: «Η έγκριση των κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων είναι το τελευταίο εμπόδιο, το οποίο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εκπονούν κανόνες σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής να μπορεί να εφαρμοστεί. Το Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να λάβουν απόφαση. Τους ευχαριστώ για την πολύτιμη και εποικοδομητική συμβολή τους σε όλο το μήκος της προετοιμασίας των εν λόγω πράξεων. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να μπορούν σύντομα να θεσπίσουν κανόνες σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε, τελικά, η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ να εφαρμοστεί πλήρως από τον Ιανουάριο του 2015, ώστε οι αγρότες να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το τι θα παράγουν και πώς στο μέλλον οι ευρωπαίοι πολίτες στο σύνολό τους θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από μια αποτελεσματική νέα ΚΑΠ».

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εν λόγω κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις είχαν συζητηθεί διεξοδικά με εμπειρογνώμονες από τα 28 κράτη μέλη και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έγκρισή τους από την Επιτροπή ανοίγει μια περίοδο δύο μηνών, κατά την οποία τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάσουν τα κείμενα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν αντιρρήσεις από τα δύο θεσμικά όργανα, οι κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις θα δημοσιευθούν μαζί με τις αντίστοιχες εκτελεστικές πράξεις, ούτως ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη να αποφασίσουν πώς θα εφαρμόσουν τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Οι δέκα κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση των τεσσάρων βασικών κανονισμών θεσπίζουν κανόνες σχετικά με:
- Τις άμεσες ενισχύσεις,
- Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και τις προϋποθέσεις για την απόρριψη ή την ανάκληση των παροχών και των διοικητικών κυρώσεων που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, στη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και στην πολλαπλή συμμόρφωση.
-Τις απαιτήσεις σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα που επωφελούνται από την ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης.
-Τα οπωροκηπευτικά και τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά.
-Τις ενισχύσεις για τα συνοδευτικά μέτρα στο πλαίσιο του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία.
-Τα προγράμματα στήριξης στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.
-Τα μέτρα στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.
-Την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης.
-Τους οργανισμούς και άλλους φορείς πληρωμών, τη χρηματοδοτική διαχείριση, την εκκαθάριση των λογαριασμών, των τίτλων και τη χρήση του ευρώ/
-Τις δαπάνες για τη δημόσια παρέμβαση.

Το ιστορικό

Το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι ο νομοθέτης (δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο) αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξουσία να εκδίδει μη νομοθετικές πράξεις γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης (οιονεί νομοθετικές πράξεις) . Οι νομοθετικές πράξεις που εκδίδονται από την Επιτροπή με τον τρόπο αυτό αναφέρονται ως «κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις» ( άρθρο 290 ( 3 ) ) .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει και εγκρίνει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις αντλώντας από την εμπειρία, μεταξύ άλλων, των αρχών των κρατών μελών, οι οποίες τελικά θα είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση των πράξεων, καθώς και από τους εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις υπόκεινται στον εκ των υστέρων έλεγχο τόσο του Συμβουλίου που εκπροσωπεί τα κράτη μέλη, όσο και του Ευρωκοινοβουλίου. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις μπορούν να τεθούν σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από τα δύο αυτά θεσμικά όργανα - στην πραγματικότητα, οι δύο νομοθέτες έχουν το δικαίωμα του βέτο. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να ανακαλέσουν κατ 'εξουσιοδότηση της Επιτροπής σε οποιοδήποτε στάδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:
1. Το MEMO/14/180
2. Υλικό σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ: IP/13/613 IP/13/864 και MEMO/13/937


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ