Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

«Κλειδί» για τον τομέα των οπωροκηπευτικών η συνεταιριστική επιχειρηματικότητα


Αντιδρώντας σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος φρούτων και λαχανικών της Ε.Ε., οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca τόνισαν, την Τετάρτη 12 Μαρτίου, ότι δείχνει πως το σύστημα λειτουργεί καλά και ότι οι οργανώσεις παραγωγών, όπως οι συνεταιρισμοί, πρέπει να ενθαρρύνονται να μπορέσουν οι αγρότες να απολαμβάνουν καλύτερες εισοδηματικές αποδόσεις και να έχουν προστιθέμενη αξία από τα προϊόντα τους.
Η έκθεση δείχνει ότι το μερίδιο της συνολικής αξίας των φρούτων και λαχανικών της ΕΕ στο εμπόριο από οργανώσεις παραγωγών, όπως οι συνεταιρισμοί, αυξήθηκε κατακόρυφα κατά την περίοδο 2008-2010, μετά τη μεταρρύθμιση έγινε το 2007, για να φτάσει το 43,9%. Η έκθεση προειδοποιεί ότι αυτό υποκρύπτει μεγάλη διαφορά μεταξύ των κρατών μελών, με το βαθμό οργάνωσης των παραγωγών φρούτων και λαχανικών να εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλός σε ορισμένες χώρες, όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και υψηλός σε άλλες όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία. Όμως, η έκθεση τονίζει ότι οι ομάδες παραγωγών (ΟΠ) επιτρέπουν στους παραγωγούς να έχουν καλύτερη απόδοση για την παραγωγή τους. Η αύξηση του ποσοστού της οργάνωσης, ως εκ τούτου, παραμένει ζωτικής σημασίας, ιδίως σε χώρες όπου το επίπεδο οργάνωσης είναι ακόμη πολύ χαμηλό.

Αυτό συνάδει με την πρόσφατη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, η οποία επιβεβαίωσε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί το ισχύον σύστημα για τα φρούτα και τα λαχανικά με βάση τις ΟΠ.

Η ίδια έκθεση επισημαίνει , ωστόσο, ορισμένες αδυναμίες με το καθεστώς, όπως και ένα πολύ χαμηλό ποσοστό χρησιμοποίησης της πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, σύνθετους κανόνες και έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Συνεπώς χρειάζονται βελτιώσεις του συστήματος, για να καταστεί πιο ελκυστικό για τους γεωργούς.
 
Καλωσορίζοντας τα ευρήματα ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen, δήλωσε: «Αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τις απόψεις μας. Οι πρόσφατες διατροφικές κρίσεις έδειξαν επίσης ότι οι παραγωγοί που είναι μέλη των οργανώσεων παραγωγών πήκαν πολύ καλύτερα από αυτούς που ιδιωτεύουν. Είναι η απόδειξη ότι το σύστημα λειτουργεί καλά και θα πρέπει να διατηρηθεί και να βελτιωθεί. Η γραφειοκρατία πρέπει να μειωθεί και οι νομικές βεβαιότητες έναντι των αναληφθεισών κανόνων για τις ΟΠ να βελτιωθούν. Οι ΟΠ χρειάζονται ένα αξιόπιστο και σταθερό πλαίσιο πολιτικής για την αντιμετώπιση των επερχόμενων προκλήσεων .

Η έκθεση θα τροφοδοτήσει τη συζήτηση για πιθανές νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος, πιθανά κατά την επόμενη θητεία της.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ