Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Σήμερα το πολυνομοσχέδιο με την κατάργηση του φρέσκου γάλακτος

Με ρυθμίσεις που καταργούν την χρήση του όρου «φρέσκο» στο γάλα διάρκειας 5 ημερών, ενώ καθιερώνουν τις διακρίσεις του παστεριωμένου και της υψηλής θερμικής επεξεργασίας γάλακτος, συν την κατηγορία του γάλακτος ημέρας, και με τους παρασκευαστές να καθορίζουν την διάρκεια του γάλακτος, αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στην βουλή πολυνομοσχέδιο από το υπουργείο Οικονομικών.
Οι ως άνω ρυθμίσεις, οι οποίες με την συγκεκριμένη διατύπωσή τους αφήνουν περιθώρια εισβολής εισαγόμενων γαλάτων στα ελληνικά ράφια, περιέχονται σε τμήμα του πολυνομοσχεδίου, το οποίο συντάχθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και επικεντρώνεται στη λεγόμενη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, που καλύπτει τέσσερις βασικούς τομείς της οικονομίας: τον τουρισμό, την επεξεργασία τροφίμων, τα οικοδομικά υλικά και το λιανικό εμπόριο.

Αναλυτικότερα, όπως ανέφερε κατά την διάρκεια χθεσινής συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης, ως προς το γάλα, αυτό θα διακρίνεται πλέον σε παστεριωμένο και σε γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας.
 
Στην συνέχεια, τόνισε πως αίρεται ο νομικός περιορισμός της ανώτατης διάρκειας συντήρησης του παστεριωμένου γάλακτος και ορίζεται ότι η διάρκεια συντήρησης, τόσο για το παστεριωμένο όσο και για το γάλα θερμικής επεξεργασίας, θα καθορίζεται με βάση τη μέθοδο παστερίωσης σε κάθε βιομηχανία όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Και φυσικά η όλη διαδικασία θα υπόκειται στον έλεγχο των αρμόδιων Ελεγκτικών Αρχών κατά τις προβλέψεις του Κοινοτικού Δικαίου.

Ακόμη, επισήμανε πως στη συσκευασία κάθε προϊόντος θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης καθώς και η διάρκεια ζωής του γάλακτος. Δηλαδή θα πρέπει να αναγράφεται για παράδειγμα «γάλα 5 ημερών», «γάλα 7 ημερών», «γάλα 8 ημερών». Αλλά αυτό να είναι σαφές για πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή, όπως είπε.

Επίσης, ανέφερε πως θεσπίζεται νέα κατηγορία γάλακτος, το «γάλα ημέρας», που συσκευάζεται σε διάστημα 24 ωρών από το άρμεγμα και χωρίς τη διαδικασία της λεγόμενης θέρμισης, η οποία περιορίζει τη θρεπτική του αξία. Επομένως, σύμφωνα με τον υπουργό θα είναι ένα διακριτό προϊόν, που η διάρκεια συντήρησής του δε θα υπερβαίνει τις 2 ημέρες από την ημέρα παστερίωσης.
 
Καταλήγοντας, σχετικά με το γάλα, ο υπουργός είπε πως «Αυτή η αλλαγή, σε συνδυασμό με το ελληνικό σήμα που εισάγουμε, θεωρούμε ότι ενισχύει τους Έλληνες παραγωγούς ενώ ταυτόχρονα με όλα τα υπόλοιπα μέτρα, λαμβάνουμε υπ' όψιν μας τα συμφέροντα των Ελλήνων καταναλωτών που σήμερα πληρώνουν το τρίτο ακριβότερο γάλα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση: 1,28 στην Ελλάδα, 0,79 στην Πορτογαλία, 0,77 στην Ισπανία».

Οι βιομηχανίες θα καθορίζουν την διάρκεια του γάλακτος

Απαντώντας ο υπουργός σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Α. Τσαυτάρη, και του αναπληρωτή υπουργού, Μ. Χαρακόπουλου, πως δεν μπορεί να υπάρξει παστεριωμένο γάλα στα ράφια πέραν των 5 -6 ημερών, τόνισε πως σε αυτές απαντά η τεχνολογία και η επιστήμη.

Όπως είπε, υπάρχουν διαφορετικές τεχνολογικές δυνατότητες κάθε επιμέρους βιομηχανίας και αυτή θα έχει την ευθύνη του καθορισμού της διάρκειας του γάλακτος, ενώ ανέφερε πως θα υπάρχει εποπτεία και έλεγχος από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, προκειμένου να γίνεται σαφές μέσα στο νόμο ότι δεν θα υπάρχει καταστρατήγηση του πνεύματος του νομοθέτη.
 
Επίσης, δήλωσε πως θεωρεί ότι υπήρξε σύγκλιση απόψεων μεταξύ των εν λόγω υπουργών, γεγονός που αποτυπώθηκε και στη συνάντησή του με τον κ. Τσαυτάρη, αλλά και στην τελική διατύπωση της συγκεκριμένης παραγράφου που σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην πρόταση του ίδιου του κ. Χαρακόπουλου.
 
Οι επίμαχες διατάξεις

Αναλυτικά, η πλήρης διατύπωση των ρυθμίσεων που αφορούν το γάλα έχουν ως εξής:

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. α.     Για τους αγοραστές αγελαδινού γάλακτος, πριν από την έναρξη δραστηριότητας και την πρώτη αγορά οποιασδήποτε ποσότητας γάλακτος από τους παραγωγούς, ακολουθείται η διαδικασία έγκρισης του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 302026/2004 (Β’ 1688) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος της εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.»
β.         Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 της ΥΑ 341263/18.11.2008 (Β΄ 2402), όπως ισχύει, καταργείται.

2. α. Η παρ. 6 του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 Β.Δ/τος (Α’ 89), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α) Ως "παστεριωμένο γάλα" νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7 βαθμούς C για 15 δευτερόλεπτα ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το συντομότερο δυνατό σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους των αρμόδιων αρχών κατά τις προβλέψεις του κοινοτικού δικαίου.
Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις "παστεριωμένο" και "γάλα", η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος  η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες.
Το παστεριωμένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 24 ωρών από την άμελξη χωρίς να έχει υποστεί διαδικασία θέρμισης ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία προ της παστερίωσης και η διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερομηνία παστερίωσης, μπορεί, πέραν των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο να φέρει και την ένδειξη «γάλα ημέρας».
β) Ως "γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας" νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία στους +85 βαθμούς έως + 127 βαθμούς C σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας και χρόνου ώστε η δοκιμασία υπεροξειδάσης να είναι αρνητική, αμέσως δε μετά τη θερμική του επεξεργασία ψύχεται, το συντομότερο δυνατό, σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C. Η συντήρηση του γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας γίνεται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή.
Στη συσκευασία του γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις "γάλα" και "υψηλής θερμικής επεξεργασίας", η ημερομηνία επεξεργασίας, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες.
Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε σημείο της συσκευασίας του προϊόντος αναγραφή της ένδειξης "παστεριωμένο".

β.         Οι συσκευασίες γάλακτος της παρούσας περίπτωση που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τις απαιτούμενες ενδείξεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση  του παρόντος νόμου.

3.         Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 248/1914 (Α΄ 110) καταργούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες:
- Δείτε το πλήρες κείμενο του σχετικού Νομοσχεδίου, εδώ.
- Δείτε την Αιτιολογική Έκθεση, εδώ.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ