Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Δανέλλης: "Kρίσιμη για τη γεωργία η ποιότητα των συμβουλευτικών υπηρεσιώνΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο, 24 Φεβρουαρίου 2014
Σπύρος Δανέλλης:  "Kρίσιμη για τη γεωργία η ποιότητα των συμβουλευτικών υπηρεσιών - Εντυπωσιακή η αγνόησή της από τους διαμαρτυρόμενους αγρότες"Επανήλθε στο θέμα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ο Ευρωβουλευτής Σπύρος Δανέλλης και στην κρισιμότητά τους για την ανάπτυξη της γεωργίας με ένα τρόπο οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο. 

Aπευθυνόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στις πρόσθετες δυνατότητες  για τη χρησιμοποίηση συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που προβλέπονταν ήδη από το "Διαγνωστικό Έλεγχο" ( "Health Check") της Kοινής Γεωργικής Πολιτικής, μέσω προγραμμάτων διάδοσης γνώσης και κατάρτισης του Πυλώνα ΙΙ (αγροτική ανάπτυξη)" και την ερωτά εάν "1.  Έχει γίνει αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις;  Εάν ναι, υπάρχουν ενιαία κριτήρια αποτίμησης σε όλα τα κράτη μέλη;  2.  Ποια είναι τα κράτη μέλη με τις βέλτιστες πρακτικές στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω αυτών των προγραμμάτων; 3.  Πώς προτίθεται η Επιτροπή να εξασφαλίσει αναβάθμιση των υπηρεσιών αυτών σε κράτη μέλη που φαίνεται να μην εξασφαλίζουν αποτελεσματική χρήση αυτού του μέτρου;"

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία του, ο Ευρωβουλευτής είπε τα εξής: " Oι συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους αγρότες είναι απόλυτα κρίσιμες για το μέλλον του γεωργικού τομέα, ιδίως του ελληνικού.  Για την ακρίβεια, δεν αρκεί απλώς να παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, αλλά και να εξασφαλίζεται η ποιότητα της πληροφόρησης και της γνώσης που μεταφέρουν σε όλους τους τομείς που αποτελούν πρόκληση για τη γεωργία σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο:  την αύξηση της παραγωγικότητας με τρόπο που συνάδει με την προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους.  Προσπαθούμε λοιπόν να κρατήσουμε πάντα επίκαιρη την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, ιδιαίτερα διότι όλα τα κράτη μέλη δεν θα μπορούσαν να παράσχουν το ίδιο επίπεδο συμβουλευτικών υπηρεσιών, όχι τόσο εξαιτίας ανεπαρκούς χρηματοδότησης όσο λόγω αδυναμίας και αναποτελεσματικότητας των θεσμών.  Είναι ένα θέμα τεράστιας σημασία και εντυπωσιάζει η απουσία κάθε αναφοράς σε αυτό από τα αιτήματα των διαμαρτυρόμενων αγροτών στη χώρα μας."Το παρόν μας εστάλη  με ηλεκτρονικό μήνυμα.