Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Η Ε.Ν.Α. Λακωνίας για τις Αγορές Αγροτών (Farmers Market)


 Ε.Ν.Α. Λακωνίας
Στις ΗΠΑ λειτουργούν 5.274 αγορές αγροτών με τριπλασιασμό μέσα σε 15 χρόνια. Το USDA ολοένα και αυξάνει τη στήριξη στα farmers’ markets με προγράμματα για τη δημιουργία τους, τη βελτίωση της λειτουργίας τους, την ποιότητα των τροφίμων, το marketing, τη διατροφή και τη δημόσια υγεία. Οι πολιτείες με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Γεωργίας υλοποιούν αυτά τα προγράμματα και λαμβάνουν μέτρα για την ανάπτυξη των αγορών. Οι αγορές στις ΗΠΑ οργανώνονται και λειτουργούν από φορείς των αγροτών, τους δήμους, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή ιδιωτικές εταιρείες. Κεντρική ιδέα πίσω από τα farmers’ markets είναι η επικοινωνία και η σύνδεση των μελών της κοινότητας, η στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών, η υγιεινή διατροφή και η υγεία των παιδιών και των καταναλωτών, η δημιουργία περιοχών διατροφικής αυτάρκειας και η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο με την προσφορά τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες.
Στην Γαλλία λειτουργούν 274 πιστοποιημένες αγορές αγροτών-παραγωγών (marches de producteurs du pays) με κατοχυρωμένη ονομασία και σήμα από το 1989. Οι αγορές των αγροτών είναι θεσμός στα πλαίσια της συντόμευσης της διαδρομής της τροφής (circuits courts) και του αγροτουρισμού. Τις αγορές λειτουργούν οι φορείς των αγροτών και το τμήμα Γεωργίας της εκάστοτε περιφέρειας, και διατίθενται νωπά και μεταποιημένα προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης. 88.600 εκμεταλλεύσεις να πουλάν τα προϊόντα τους απευθείας στην Γαλλία, ήτοι το 16,3% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και το 47% μεταποιεί την παραγωγή.