Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Σχέδιο διαχείρισης για αλιεία με μηχανότρατες

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη θέσπιση σχεδίου διαχείρισης για τη διενέργεια αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με Β.Δ. 666/66), όπως ενημερώνει το paseges.gr η υπεύθυνη του τομέα αλιείας της ΠΑΣΕΓΕΣ, Μαρία Παπαδοπούλου.
Από την ημερομηνία δημοσίευσης  στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησεως (ΦΕΚ 58/16-01-2014),  τίθεται σε ισχύ η με αριθμό 271/2576/2014 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη θέσπιση σχεδίου διαχείρισης για τη διενέργεια αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με Β.Δ. 666/66).
Στόχος της YA  είναι ο περιορισμός της θνησιμότητας λόγω αλιείας καθώς και  η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, των ασκούμενων αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Η θέσπιση  σχεδίου διαχείρισης για την αλιεία με μηχανότρατα αποτελεί υποχρέωση της χώρα μας στα πλαίσια του άρθρου 19 του Κανονισμού 1967/2006 για τη Μεσόγειο .

Τα κυριότερα σημεία  της Υπουργικής Απόφασης :

Α. Μηχανότρατα
  1. Η  εκτίμηση των αποθεμάτων κύριων αλιευόμενων  ειδών με μηχανότρατα σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης,  βάσει καθορισμένων σημείων αναφοράς ανά είδος. Τα είδη αυτά που αλιεύονται στο Αιγαίο, Ιόνιο και Κρητικό Πέλαγος, καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και είναι ο μπακαλιάρος, το μπαρμπούνι, η κουτσομούρα,η μαρίδα και η γάμπαρη (parapaeneus longirostris)

  1. Η έκδοση ειδικής «άδειας αλίευσης με δίχτυ τράτας βυθού», η oποία χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, που τηρείται ο φάκελος του σκάφους, μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Θαλάσσιας Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με το παράρτημα Ι  της Υπουργικής Απόφασης.

  1. Η απαγόρευση της αλιείας με μηχανότρατα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια κατά την τελευταία εβδομάδα (24 έως και 31) του Μαΐου και  του Δεκεμβρίου  κάθε έτους αντίστοιχα.

Β. Παράκτια σκάφη

  1. Η απαγόρευση της αλιείας του μπακαλιάρου με στατικά δίχτυα και παραγάδια που στοχεύουν στο συγκεκριμένο είδος, τον Φεβρουάριο μήνα κάθε έτους.
     Στοχευόμενη θεωρείται η αλιεία εφόσον οι εκφορτώσεις του   
     μπακαλιάρου αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 20% επί 
     των πραγματοποιούμενων συνολικών εκφορτώσεων.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ