Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Τι λέει το ΦΕΚ για τις τελικές ρυθμίσεις για τα αγροτικά βιβλία εσόδων-εξόδων

Απαλλάσσονται από 1.1.2014 από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων εξόδων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων, ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των 10.000 ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των 5.000. Αυτό μεταξύ άλλων προβλέπεται στις τελικές ρυθμίσεις, όπως δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την τελευταία μέρα του χρόνου.

Δείτε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ