Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Στο -3,8%, από -3,9% τον προηγούμενο μήνα, διαμορφώθηκε το Νοέμβριο του 2013 η χρηματοδότηση των αγροτών

 
Στο -3,8%, από -3,9% τον προηγούμενο μήνα, διαμορφώθηκε το Νοέμβριο του 2013 ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, το Νοέμβριο του 2013, ήταν αρνητική κατά 13 εκατ. ευρώ (Νοέμβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 12 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε 0,0%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 510 εκατ. ευρώ (Νοέμβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 722 εκατ. ευρώ). 


Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
 
Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Νοέμβριο του 2013, ήταν αρνητική κατά 203 εκατ. ευρώ (Νοέμβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 343 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -4,7%, από -4,8% τον Οκτώβριο του 2013. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -4,6%, το Νοέμβριο του 2013, από -4,5% τον προηγούμενο μήνα και η καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 299 εκατ. ευρώ (Νοέμβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 236 εκατ. ευρώ). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -6,4%, το Νοέμβριο του 2013, από -9,3% τον προηγούμενο μήνα. 


Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων 


Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, το Νοέμβριο του 2013, ήταν αρνητική κατά 13 εκατ. ευρώ (Νοέμβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 12 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε 0,0%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων 


Αρνητική κατά 294 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Νοέμβριο του 2013 (Νοέμβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 368 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -3,5%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ