Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Τέσσερις τροποποιητικές αποφάσεις καθορίζουν τον αριθμό των δικαιούχων της εξισωτικής του 2010 και 2011.


Ο αριθμός των δικαιούχων παραγωγών για τα μέτρα 211 και 212 που αφορούν «Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα» για τα έτη 2010 και 2011 ορίζουν οι τέσσερις σχετικές αποφάσεις, που δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια.
Με βάση τις αποφάσεις αυτές, που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης, δικαιούχοι για το Μέτρο 211 της εξισωτικής του 2010 είναι 49.443 αγρότες, για το αντίστοιχο Μέτρο 212 του ίδιου έτους 30.888 αγρότες και  για το Μέτρο 211 του 2011 δικαιούχοι είναι 50.322 αγρότες, ενώ για το Μέτρο 212 του ίδιου έτους 32.249 αγρότες.
Πιο αναλυτικά οι αποφάσεις αναφέρουν τα εξής:
Μέτρο 212 του 2010: Την τροποποίηση της αριθμ. πρωτ 152360/744/19.04.11 Απόφασή μας και εγκρίνουμε την ένταξη 30.888 δικαιούχων στο Μέτρο 212 «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα εκτός των ορεινών περιοχών» για το έτος 2010 όπως αυτοί αναφέρονται στο παράρτημα που προσαρτάται, το οποίο περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση δικαιούχων με τα στοιχεία τους (φυσικό αντικείμενο) και το αντίστοιχο ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα (οικονομικό αντικείμενο).
Μέτρο 211 του 2010: Την τροποποίηση της αριθμ. πρωτ 152361/775/19.04.11 Απόφασή μας και εγκρίνουμε την ένταξη 49.443 δικαιούχων στο Μέτρο 211 «Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα» για το έτος 2010 όπως αυτοί αναφέρονται στο παράρτημα που προσαρτάται, το οποίο περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση δικαιούχων με τα στοιχεία τους (φυσικό αντικείμενο) και το αντίστοιχο ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα (οικονομικό αντικείμενο).
Μέτρο 211 του 2011: Τροποποιούμε την αριθμ. 3534/86519/14.08.12 Απόφασή μας και εγκρίνουμε την ένταξη 50.322 δικαιούχων στο Μέτρο 211 «Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών » για το έτος 2011 όπως αυτοί αναφέρονται στο παράρτημα που προσαρτάται, το οποίο περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση δικαιούχων με τα στοιχεία τους (φυσικό αντικείμενο) και το αντίστοιχο ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα (οικονομικό αντικείμενο).
Μέτρο 212 του 2011: Τροποποιούμε την αριθμ. 3535/86522/14.08.12 Απόφασή μας και εγκρίνουμε την ένταξη 32.249 δικαιούχων στο Μέτρο 212 «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα εκτός των ορεινών περιοχών» για το έτος 2011 όπως αυτοί αναφέρονται στο παράρτημα που προσαρτάται, το οποίο περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση δικαιούχων με τα στοιχεία τους (φυσικό αντικείμενο) και το αντίστοιχο ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα (οικονομικό αντικείμενο).

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ