Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Πληρωμές σε αγρότες για διάφορα προγράμματαΠληρωμές σε αγρότες για διάφορα προγράμματα

Στις 04/12/2013 έγινε η πληρωμή Αγροτικής Ανάπτυξης: 1)Οδοιπορικά Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, σε 4 δικαιούχους και ποσό 1.721,58€, 2)Μέτρο 132 Συμμετοχή Γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα Τροφίμων σε 115 δικαιούχους και ποσό 89.605,86€, 3)Μέτρο 112 Νέοι Αγρότες, σε 26 δικαιούχους και ποσό 84.000€, 4)Μέτρο 125Α "Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου Αμμουδιάς Ν.Πρέβεζας" σε 21 δικαιούχους και ποσό 6.299,13€

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ