Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Εγκρίθηκε κατ΄αρχήν από τους Ευρωβουλευτές η νέα συμφωνία για την ΚΑΠ

Συζητήθηκε, και υπερψηφίστηκε σε πρώτη ανάγνωση, την Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου, από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωκοινοβουλίου η κατ΄ αρχήν πολιτική συμφωνία για τα εναπομείναντα σημεία του πακέτου μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, στην οποία κατέληξαν την προηγούμενη Τρίτη οι εκπρόσωποι της που συμμετείχαν σε σχετική τριμερή συνάντηση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σημειώνεται πως η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι διαπραγματευτές του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το βράδυ της Τρίτης 24 Σεπτεμβρίου, αφορά εξαιρετικά θέματα της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπως τα ποσοστά συγχρηματοδότησης για την αγροτική ανάπτυξη και τις περικοπές στις ενισχύσεις των μεγάλων εκμεταλλεύσεων, καθώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδειξε την ευελιξία του σε αυτά τα θέματα, τα οποία ήταν ζωτικής σημασίας για τους Ευρωβουλευτές. Η συμφωνία έγινε με βάση τη νέα εντολή που εγκρίθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας.
 
«Η σημερινή ψηφοφορία δίνει στην αναθεωρημένη Κοινή Αγροτική Πολιτική την τελική της μορφή μέχρι το 2020 . Για πρώτη φορά στην ιστορία της διαδικασίας μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, η επιτροπή κατάφερε να αλλάξει σημαντικά και να βελτιώσει τους κανονισμούς της ΚΑΠ. Το αποτέλεσμα είναι η απλοποίησή της γεγονός που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους, την επόμενη γενιά των αγροτών και των αγροτικών περιοχών» , δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας κ. Paolo De Castro (Σοσιαλιστές, Iταλία).
 
Η εν λόγω ψηφοφορία επιβεβαίωσε την άτυπη συμφωνία της περασμένης εβδομάδας για τα θέματα που είχαν μείνει σε εκκρεμότητα από την πρώτη συμφωνία (26 Ιουνίου) σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Την περασμένη εβδομάδα, οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας ζήτησαν και πέτυχαν την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης ( δηλαδή της συνεισφοράς της ΕΕ ) για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου με 85 %.

Το Συμβούλιο παραδέχθηκε επίσης το αίτημα της διαπραγματευτικής ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου να συμπεριλάβει τις επιχορηγήσεις της αγροτικής ανάπτυξης ανά κράτος μέλος στο παράρτημα του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη, τη χορήγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της εξουσίας να τροποποιεί το παράρτημα αυτό μέσω κατ΄ εξουσιοδότησης πράξεων (δηλαδή με δική της πρωτοβουλία ) σε σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις.

Οι βασικές άμεσες ή οι ενιαίες στρεμματικές ενισχύσεις για τις άνω των 150.000 € μεγάλες εκμεταλλεύσεις θα μειωθούν τουλάχιστον κατά 5%.

Τον Ιούνιο , οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων, εισήγαγαν έναν κανόνα ότι οι άμεσες ενισχύσεις μπορούν να δοθούν μόνο σε ενεργούς αγρότες και να ενισχυθούν προσπάθειες για «πρασίνισμα», με επίσης, κερδίζοντας τη συμφωνία να διατεθεί το 30% των συνολικών δαπανών για την ανάπτυξη της υπαίθρου σε γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα. Απέκτησαν ένα επιπλέον υποχρεωτικό πανευρωπαϊκό σύστημα που να δώσει τους γεωργούς κάτω των 41 ετών επιπλέον 25 % πρόσθετων συμπληρωματικών ενισχύσεων για τα πρώτα 25 - 90 εκτάριά τους.
 
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας
 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής:
-Η έκθεση σχετικά με τον κανονισμό για τις άμεσες ενισχύσεις ( δείτε σχετικά εδώ:) του εισηγητή Luis Manuel Capoulas Santos (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία) εγκρίθηκε με 31 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 2 αποχές .
-Η έκθεση που αφορά τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ») ( δείτε σχετικά εδώ:) του εισηγητή Michel Dantin (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Γαλλία) υιοθετήθηκε με 27 ψήφους υπέρ, 14 κατά και 0 αποχές .
-Η έκθεση σχετικά με τον κανονισμό της αγροτικής ανάπτυξης ( δείτε σχετικά εδώ: ) του εισηγητή  Luis Manuel Capoulas Santos (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία) εγκρίθηκε με 35 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 3 αποχές.
-Η έκθεση σχετικά με την οριζόντια ρύθμιση για την χρηματοδότηση, την διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ ( δείτε σχετικά εδώ: ) του εισηγητή Giovanni La Via (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Ιταλία) εγκρίθηκε με 35 ψήφους υπέρ , 6 κατά και 0 αποχές .
 
Τα επόμενα βήματα
 
Η εν λόγω ψηφοφορία της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου πρέπει να επιβεβαιωθεί από το Ευρωκοινοβούλιο στο σύνολό της σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του Οκτωβρίου ή του Νοεμβρίου.
 
Στέφανος Παπαπολυμέρου

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ