Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Μετά την ΚΑΠ ξεκινούν διαπραγματεύσεις και για τα κονδύλια της αλιείας

Μετά την ΚΑΠ ξεκινούν διαπραγματεύσεις και για τα κονδύλια της αλιείας

Ξεκίνησε άτυπη συνάντηση των Γενικών Διευθυντών Αλιείας την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, η οποία θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 1η Οκτωβρίου, με βασικό θέμα το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.
Πρόκειται για μια άτυπη συνεδρίαση που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Λιθουανικής προεδρίας, στα πλαίσια συνήθους διαδικασίας για κάθε κράτος μέλος που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ανάλογα με την περίπτωση για στρατηγικά ζητήματα κάθε τομές που πρέπει να συζητηθεί.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου, επιτεύχθηκε μετά από έντονες συζητήσεις μια γενική προσέγγιση για την πρόταση κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ( δείτε περισσότερα εδώ ).

Σύμφωνα με την προεδρία, για πρόκειται μια πολύ σημαντική συμφωνία η οποία αφορά το σύνολο του ευρωπαϊκού τομέα της αλιείας, καθώς το νέο ταμείο θα είναι το σημαντικότερο μέσο χρηματοδότησης της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, για την περίοδο 2014-2020.

Κατά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής η οικονομική στήριξη από το εν λόγω Ταμείο θα συμβάλλει σε μέτρα που θα εξασφαλίζουν βιώσιμη αλιεία, ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και εφαρμογή της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, επίσης, τα μέτρα προωθούν την καινοτόμα και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια, τη διάδοση της επιστημονικής ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα, καθώς και την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας των περιφερειών.

Οι Γενικοί Διευθυντές των Τμημάτων Αλιείας των κρατών μελών της Ε.Ε., με την συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου θα συζητήσουν τα σημαντικότερα θέματα του Ταμείου σε σχέση με τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις οποίες υπάρχουν και οι μεγαλύτερες αποκλίσεις.

Η συνάντηση αυτή θα είναι η τελική προετοιμασία για τον συντονισμό των θέσεων πριν από την έναρξη τριμερών διαλόγων (μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου – Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) σχετικά τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ