Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5%

Οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5%

Σύμφωνα με τη πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostatγια τις εμπορευματικές συναλλαγές για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, Ιαν-Μάρτιος 2013, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν οριακά κατά 0,6% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, ενώ συνολικά ανήλθαν σε περίπου €1,1 τρις.
Η μείωση των ευρωπαϊκών εξαγωγών αποδίδεται στην πτωτική τάση των εξαγωγών ισχυρών οικονομιών της Γερμανίας (-1%), Γαλλίας (-3%), Ιταλίας (-1%), Ολλανδίας (-0,3%) που συνολικά συμμετέχουν με 53,6% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές.
 
 
Σε επίπεδο Ευρωζώνης για το ίδιο διάστημα οι εξαγωγές αγαθών σημείωσαν μείωση κατά 1,2%, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών, κατέγραψαν άνοδο κατά 5%, ενώ σε αξία ανήλθαν σε €6,5 δις. Η χώρα μας στο πρώτο τρίμηνο του 2013 κατέχει την 19η θέση στην εξαγωγική δραστηριότητα στο σύνολο των 27 κρατών μελών.
 
 
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ, κ. Δημήτρη Λακασά «Το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές εξαγωγές καταγράφουν οριακά πτωτική τάση, ενώ στην Ελλάδα η εξαγωγική δραστηριότητα ενισχύεται κατά 5%, δείχνει τη δυναμική των Ελλήνων εξαγωγέων. Και για να συνεχιστεί αυτό απαιτείται πολιτική σταθερότητα και ρευστότητα».
 
 
Η συνεισφορά των ελληνικών εξαγωγών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας μας για το πρώτο τρίμηνο του 2013 υπολογίζεται σε 15,5%, ποσοστό υψηλότερο κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες από το πρώτο τρίμηνο 2012. Αντίστοιχα, η εξαγωγική επίδοση των ΕΕ-27 κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 35,6% (βλ. πίνακα 1).
 
 
Σε κλαδικό επίπεδο, οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων και ποτών ενισχύθηκαν το α’ τρίμηνο 2013 κατά 16,3%, ενώ αντίθετα οι ευρωπαϊκές οικονομίες κατά μέσο όρο σημείωσαν πτώση κατά 8%. Οι ελληνικές εξαγωγές βιομηχανικών αγαθών μειώθηκαν κατά 5,4% στο εξεταζόμενο διάστημα, ενώ οι ευρωπαϊκές αυξήθηκαν κατά 2%. Να σημειωθεί ότι το 38,5% των ελληνικών εξαγωγών είναι πετρελαιοειδή, 14,7% τρόφιμα και ποτά και 14,1% βιομηχανικά είδη.
 
 
Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς της χώρας μας, η Τουρκία, λόγω των πετρελαιοειδών αποτελεί πλέον τον πρώτο εξαγωγικό μας εταίρο, με μερίδιο 10,8% το εξεταζόμενο διάστημα, ενώ ακολουθούν η Ιταλία με 9,6% η Γερμανία με 6,7%, το Γιβραλτάρ με 5,1% -λόγω πετρελαιοειδών–, η Βουλγαρία και η Κύπρος με 4%. Στους βασικούς ευρωπαϊκούς εταίρους, πτώση καταγράφεται στις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ινδία, ενώ ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές εξαγωγές στην Τουρκία, την Νότιο Κορέα, την Ρωσία και την Ελβετία.
 
 
Πίνακας 1. Εξαγωγική επίδοση της ΕΕ-27 για το διάστημα Ιαν-Μάρτιος 2013
 
 
(ποσά σε δις. €)
Εξαγωγές Ιαν-Μαρτ 2013
ΑΕΠ Ιαν-Μαρτ 2013
Εξαγωγές/
ΑΕΠ 2012
Εξαγωγές/
ΑΕΠ 2013
Βέλγιο
89,2
92,3
98,2%
96,6%
Ουγγαρία
20
21,7
94,4%
92,1%
Σλοβακία
15,3
16,8
90,0%
91,0%
Ολλανδία
126,7
149,6
84,8%
84,7%
Τσεχία
29,3
34,9
86,5%
84,0%
Λιθουανία
6
7,6
69,7%
79,0%
Εσθονία
3,1
4,1
77,8%
76,1%
Σλοβενία
6,2
8,2
72,7%
75,9%
Βουλγαρία
5,2
8,5
57,1%
61,4%
Λετονία
2,5
5,1
49,3%
48,6%
Μάλτα
0,7
1,7
56,4%
42,3%
Αυστρία
31,9
76,1
42,8%
41,9%
Ρουμανία
11,6
27,7
42,8%
41,9%
Γερμανία
271,6
656,6
42,2%
41,4%
Πολωνία
36,4
90,9
40,0%
40,0%
ΕΕ-27
1.123,9
3.154,7
36,0%
35,6%
Δανία
19,9
59,7
33,8%
33,3%
Σουηδία
32,2
102,9
35,2%
31,3%
Φιλανδία
13,7
46,8
30,5%
29,3%
Ιταλία
94,6
373,1
25,2%
25,4%
Ισπανία
58
255,3
21,8%
22,7%
Γαλλία
109,6
510,3
22,4%
21,5%
Ην. Βασίλειο
97,4
468,8
19,9%
20,8%
Ελλάδα
6,5
41,9
13,6%
15,5%
Κύπρος
0,3
4,1
7,0%
7,4%
Ιρλανδία
21,2
na
na
na
Λουξεμβούργο
3,3
na
38,9%
na
Πορτογαλία
11,5
na
28,5%
na
 
 
Πηγή: Eurostat/ Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ/ na: Non Available
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΠΑΣΕΓΕΣ