Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Ιδρύεται Σύλλογος Ιδιοκτητών Αγροτικών Φωτοβολταϊκών Πάρκων Ηπείρου


Η σύσταση Συλλόγου Ιδιοκτητών Αγροτικών Φωτοβολταϊκών Πάρκων Ηπείρου (ΑΦΠΗ) αποφασίστηκε στην Ηγουμενίτσα στις 11 Απριλίου, στα πλαίσια συνάντησης, παρουσία 100 τουλάχιστων ατόμων. Η απόφαση για τη σύσταση του συλλόγου προέκυψε "εν όψει της επικείμενης πρόθεσης της Κυβέρνησης για αλλαγή των εγγυημένων τιμών για τα συμβολαιοποιημένα Φ/Β πάρκα".

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μετά από πρόσκληση των ιδιοκτητών αγροτικών φωτοβολταικών πάρκων Ηπείρου πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση με μεγάλη ανταπόκριση τουλάχιστον 100 ατόμων και αποφασίστηκε η σύσταση Συλλόγου Ιδιοκτητών Αγροτικών Φωτοβολταϊκών Πάρκων Ηπείρου (ΑΦΠΗ), εν όψει της επικείμενης πρόθεσης της Κυβέρνησης για αλλαγή των εγγυημένων τιμών για τα συμβολαιοποιημένα Φ/Β πάρκα.

Αποφασίστηκε, καταρχήν η άμεση σύσταση συλλόγου, η εκλογή προσωρινού συμβουλίου, η άμεση επαφή με νεοσύστατους συλλόγους αγροτικών Φ/Β σε όλη την Ελλάδα με σκοπό την εξασφάλιση των υπογεγραμμένων συμβολαίων και τιμών.


Συμμετέχοντας σε οργανωμένη αντίδραση πανελλάδικα με τους άλλους συλλόγους στην επικείμενη καταστροφή του κλάδου που προωθεί η Κυβέρνηση που με αντισυνταγματικό τρόπο προσπαθεί να ακυρώσει τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί.


Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε την άμεση ανταπόκριση των τοπικών βουλευτών και όλων των τοπικών αρχών.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ