Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Η τροποποίηση του νόμου 4015/2011 στην Βουλή

Στην Βουλή η τροποποίηση του νόμου 4015/2011 για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις

Την Παρασκευή 1η Μαρτίου ξεκίνησε η συζήτηση του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις του ΥΠΕΚΑ και άλλες διατάξεις» το οποίο αφορά την τροποποίηση του νόμου «Σκανδαλίδη» 4015/2011 για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις, από την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.
Οι τροποποιήσεις ειδικότερα αφορούν ότι για τις υπό εκκαθάριση, ή συγχώνευση, ή μετατροπή, ή εξυγίανση ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ, για χρονικό διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 αναστέλλεται η ποινική δίωξη ή η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό καθώς και η έναρξη ή η συνέχιση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας των προέδρων και των λοιπών μελών της διοίκησης ή των εντεταλμένων υπαλλήλων τους, όπως οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, οι γραμματείς και οι ταμίες, για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
 
Επίσης, προβλέπεται ότι η αναστολή εκτέλεσης ισχύσει και για κατασχέσεις απαιτήσεων των ως άνω προσώπων, που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων.
 

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ