Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΤτΕ: Μείωση παραγωγής και απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα

ΤτΕ: Μείωση παραγωγής και απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα
«Η πρωτογενής παραγωγή µειώθηκε κατά 3,2% το εννεάµηνο του 2012, µε ηπιότερο δηλαδή ρυθµό από ό,τι στο αντίστοιχο διάστηµα του 2011 (-6,5%) και µε ρυθµό παρόµοιο µε εκείνον της µείωσης της απασχόλησης στον τοµέα (-3,8% σύµφωνα µε στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού)», αναφέρεται στην έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιώργου Προβόπουλου, την οποία παρουσίασε σήμερα.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, «σύµφωνα µε πρώτες εκτιµήσεις της Eurostat που δηµοσιεύθηκαν το ∆εκέµβριο του 2012, το πραγµατικό (αποπληθωρισµένο) αγροτικό εισόδηµα ανά απασχολούµενο πλήρους απασχόλησης µειώθηκε στην Ελλάδα κατά 2,0% το 2012».


Ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής των τιµών των επεξεργασµένων ειδών διατροφής επιβραδύνθηκε στη διάρκεια του 2012 και έγινε αρνητικός από το Σεπτέµβριο, ενώ αναµένεται ότι θα παραµείνει αρνητικός τους πρώτους µήνες του τρέχοντος έτους, αναφέρεται επίσης στην ίδια έκθεση.


Με βάση τα ίδια στοιχεία εκτιµάται ότι η πτώση των τιµών θα αντιστραφεί και αυτές θα αυξηθούν σταδιακά µε ρυθµό που θα φθάσει το 3% περίπου. Οι τιµές των επεξεργασµένων ειδών διατροφής θα επηρεαστούν από το αυξανόµενου κόστους εισαγωγικό περιεχόµενο των αντίστοιχων προϊόντων, το οποίο αντανακλά µε σηµαντική χρονική υστέρηση τη µεγάλη αύξηση των τιµών των τροφίµων-βασικών εµπορευµάτων στην παγκόσµια αγορά κατά τις προηγούµενες περιόδους.


Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πτωτική εξέλιξη των τιµών παραγωγού στις υπηρεσίες (σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ), η οποία αντανακλά τόσο τις συνθήκες ζήτησης και τους παράγοντες κόστους όσο και το “άνοιγµα” ορισµένων αγορών. Συγκεκριµένα, το γ’τρίµηνο του 2012 οι τιµές παραγωγού µειώθηκαν στις υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων και µετακόµισης µε ετήσιο ρυθµό 4,0%, στις υπηρεσίες αποθήκευσης µε ρυθµό 5,1% και στις “υπηρεσίες λογιστικής, τήρησης λογιστικών βιβλίων, λογιστικού ελέγχου και παροχής φορολογικών συµβουλών” µε ρυθµό 4,1%.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ