Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Καινοτομίες στόν Νέο επενδυτικό νόμο που κατατέθηκε.


Μόλις περάσουν 45 ημέρες από την κατάθεση επενδυτικού αιτήματος και η αρμόδια υπηρεσία δεν έχει δώσει απάντηση στον επιχειρηματία, η αρμοδιότητα έκδοσης της απόφασης μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων.
Αυτή είναι μία από τις καινοτομίες που εισάγει στη νομοθεσία μας ο νέος επενδυτικός νόμος, ενώ επιτρέπει στην Εκκλησία να κάνει χρήση του θεσμικού πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις, εισάγει για πρώτη φορά στη χώρα μας τον θεσμό της «αυτοβεβαίωσης» των επενδυτών, καθιερώνει μία σειρά από φορολογικά κίνητρα και καταργεί περιττά εμπόδια και αντικίνητρα για μεγάλες επενδύσεις.
 
Επιπλέον διευκολύνει επενδυτές τρίτων κρατών ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα και δίνει τη δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε αγοραστές - και τα μέλη των οικογενειών τους - που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.
 
 
 
 
Αυτά είναι μερικά από τα εργαλεία που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, με σκοπό τη διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην προσπάθεια αναθέρμανσης της οικονομίας μας.
 
Κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Νότης Μηταράκης δήλωσε ότι «προτεραιότητά μας είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, δηλαδή η προσέλκυση επενδύσεων» και εκτίμησε ότι μέχρι τον Απρίλιο θα έχει ενεργοποιηθεί ο νέος επενδυτικός νόμος. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για την ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας, σημείωσε ότι η ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας είναι σημαντική αλλά μπλοκαρισμένη, διότι άλλοτε υπολογίζεται σαν κρατική και άλλοτε σαν ιδιωτική και με τα κίνητρα που δίνονται τελικά παρέχονται στην Εκκλησία τα ίδια κίνητρα όπως σε ιδιώτη.
 
Η διαδικασία του FAST TRUCK
 
Αναφερόμενος στη διαδικασία του fast truck, σημείωσε ότι δεν έχει δείξει ακόμη τη δυναμική του και μεταξύ άλλων σχολίασε, στη συνομιλία του με δημοσιογράφους, ότι το λιμάνι κρουαζιέρας στο παραλιακό μέτωπο της πρωτεύουσας θα γίνει με αυτή τη διαδικασία και τέλος υπογράμμισε ότι οι βελτιώσεις που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο σε ό,τι αφορά στις προκαταβολές των επιδοτήσεων, αυτές θα ισχύουν και για τις ήδη ενταγμένες επενδύσεις.
 
Το περιορισμένο έως σήμερα επενδυτικό ενδιαφέρον αναφορικά με τις στρατηγικές επενδύσεις, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, οδήγησε στη διαπίστωση της ανάγκης εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, καθώς και στη δημιουργία «Υπηρεσίας μιας στάσης» για την αδειοδότηση και τον εν γένει συντονισμό στρατηγικών επενδύσεων, μέσω της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων. Η συγκεκριμένη Γραμματεία, που θα ανήκει στον στενό δημόσιο τομέα, θα αναλάβει το σύνολο των αρμοδιοτήτων, των σχετικών με τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις, με σκοπό την παραγωγή, την υλοποίηση και τον συντονισμό ενιαίας επενδυτικής - αναπτυξιακής πολιτικής, την απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την επιτάχυνση των επωφελών για τη χώρα επενδύσεων. Στελεχώνεται με αυτοτελές τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων, με αρμοδιότητα τον έλεγχο και τη διαφάνεια των διαδικασιών ιδιωτικών επενδύσεων και για την ταχεία στελέχωσή της εισάγονται διατάξεις απόσπασης καθώς και μετάταξης υπαλλήλων από υπηρεσίες του Δημοσίου.
Η Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ (Invest In Greece) διατηρεί την αρμοδιότητα εξωστρέφειας, προσέλκυσης επενδυτών, παροχής σχετικής πληροφόρησης αλλά και τεχνογνωσίας, ενώ παράλληλα τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων και μεταξύ άλλων παρέχεται δυνατότητα χαρακτηρισμού ήδη λειτουργουσών επιχειρήσεων ως στρατηγικών επενδύσεων και η υπαγωγή τους στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις από τον νόμο.
 
Ειδικά σχέδια χωρικής ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων
 
Εισάγεται ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), που διέπουν τις στρατηγικές επενδύσεις επί ιδιωτικών ακινήτων αναφορικά με την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για τον χωροταξικό προορισμό, την επενδυτική ταυτότητα ακινήτων, τη χωροθέτηση και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας και για τα οποία προβλέπεται αναλογική εφαρμογή των ΕΣΧΑΔΑ του Ν. 3986/2011, περί δημοσίων ακινήτων. Σημειώνεται ότι εισάγεται διάταξη προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στην Εκκλησία της Ελλάδος να κάνει χρήση του θεσμικού πλαισίου περί στρατηγικών επενδύσεων και κατ' επέκταση και των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ). «Η υπαγωγή στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο στοχεύει στην αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, έτσι ώστε, πέραν των άμεσων και σημαντικών ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων για τη συνολική εθνική οικονομία, να ενισχυθεί το φιλανθρωπικό - κοινωνικό έργο της Εκκλησίας», αναφέρεται σχετικά.
 
Καταργείται, επίσης, η υποχρέωση του στρατηγικού επενδυτή για κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, υποχρέωση που λειτουργούσε επιβαρυντικά για τον επενδυτή, δίχως να συναρτάται με τη φερεγγυότητά του και τη βιωσιμότητα της επένδυσης.
 
Παράλληλα, εξορθολογίζεται η ρύθμιση περί διαχειριστικής αμοιβής. Συγκεκριμένα, καθιερώνεται ένα είδος διαχειριστικής αμοιβής, η οποία καταβάλλεται στην Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ για την αντιμετώπιση του διοικητικού κόστους και τη συνολική διαχείριση της επένδυσης. Η διαχειριστική αμοιβή, το ύψος της οποίας αυξάνεται αναλόγως του συνολικού ύψους της στρατηγικής επένδυσης, καταβάλλεται πλέον ανάλογα με την εξέλιξη της επένδυσης σε δύο στάδια, κατά την υποβολή του φακέλου και, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής, κατά την έγκρισή της.
 
Με το νομοσχέδιο αυτό επιχειρείται, επίσης, ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγονται σε επενδυτικούς νόμους. Εισάγονται διατάξεις που αναμένεται να ενισχύσουν τη ρευστότητα των επενδυτών, διά της προκαταβολής έως και του συνολικού ποσού επιδότησης, κατά την έναρξη της επένδυσης, διά της κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
 
Για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, το ύψος των οποίων καθιερώνεται στο όριο των 50.000.000 ευρώ, προβλέπεται κύρωση με τυπικό νόμο.
 
Για τα σχέδια της κατηγορίας αυτής και για το ποσό της επένδυσης άνω των 50.000.000 ευρώ παρέχεται ενίσχυση μόνο με τη μορφή φορολογικών απαλλαγών, ενώ καταργείται κάθε άλλο όριο ύψους επένδυσης, πλην των ορίων για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατ’ έγκριση της ΕΕ.
 
Παρέχεται, επίσης, νομοθετική εξουσιοδότηση για ανάθεση ελέγχων επενδυτικών σχεδίων σε πιστοποιημένους φορείς, προς υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων υπηρεσιών και υπό την τελική έγκριση της διοίκησης. Με υπουργική απόφαση θα καθορισθούν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης των φορέων.
 
Για την άρση σημαντικών γραφειοκρατικών εμποδίων και με στόχο την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης καταργείται η ανάγκη έκδοσης πολλαπλών αδειών και αντικαθίσταται με την έκδοση «πολυάδειας».
 
Τα κίνητρα για ρευστότητα και φορολογικά
  • Ενισχύεται η ρευστότητα των επενδυτών με τη δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής.
  • Επιτρέπεται η εμπροσθοβαρής χρήση των φοροαπαλλαγών, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και η βιωσιμότητά τους.
  • Παρέχεται στους φορείς επένδυσης η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους.
  • Διευρύνονται οι ενισχυόμενοι τομείς επιχειρηματικότητας (επενδυτικά σχέδια που αφορούν επαναλειτουργία μονάδων, πάρκινγκ, ενίσχυση μεταλλευτικών δαπανών για έργα προσπέλασης και περιχάραξης γεωλογικών κοιτασμάτων, ναυπηγήματα που προορίζονται για σταθερές, μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές ή και ενεργειακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και θεματικά πάρκα αλλά και επενδύσεις τουρισμού υγείας).
  • Καταργείται (και αναδρομικά) η ανάγκη ειδικού αιτήματος αλλαγής προμηθευτή ή εξοπλισμού για φωτοβολταϊκά πάρκα εφόσον η ονομαστική ισχύς δεν μεταβάλλεται πάνω από 10%, ώστε να αποφορτιστεί από τις αιτήσεις αυτές η ομάδα μικρών έργων και να επικεντρωθεί στα 1.624 νέα επενδυτικά σχέδια που εκκρεμούν.
  • Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης για ένα έτος, λόγω οικονομικής κρίσης, της ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 και μετά.
  • Επανέρχεται το όριο κύρωσης από τη Βουλή από τα 150 εκατομμύρια ευρώ στα 50 εκατομμύρια ευρώ, για να ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας.
  • Καταργείται ο χρονικός περιορισμός υποβολής επενδυτικών σχεδίων κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο και παρέχεται δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται κάθε Μάιο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Απριλίου και Νοέμβριο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Οκτωβρίου κάθε έτους.
  • Ξεμπλόκαρε σημαντική τουριστική επένδυση για τη νοτιοανατολική Αττική στην οποία υπήρχε πολεοδομική διαμάχη.
  • Η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ ΑΕ) έχει τις δυνατότητες και τις προοπτικές να αξιοποιήσει εκτάσεις της προκειμένου να αναπτυχθούν λιμένες.
 
Οι άδεις παραμονής
 
Διευκολύνονται οι επενδυτές τρίτων κρατών ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα με την παροχή διευρυμένων χρονικών ορίων 10 ετών παραμονής για τους εκπροσώπους των επενδυτικών φορέων και των συνεργατών τους (μέχρι 10). Παράλληλα παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, η αξία της οποίας υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ.
 
Σημειώνεται ότι δεν κατοχυρώνεται δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας, ούτε προσμετράται ο χρόνος διαμονής για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ