Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Απαγόρευση αλιείας τόνου από ελληνικά γρι-γρι 
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα πως είναι σύμφωνη με την κοινοτική νομοθεσία η ισχύουσα απαγόρευση των αλιευτικών δραστηριοτήτων από σκάφη γρι-γρι που φέρουν σημαία είτε Ελλάδας είτε Γαλλίας ή είναι νηολογημένα είτε στην Ελλάδα είτε στη Γαλλία και τα οποία αλιεύουν ερυθρό τόνο στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 45° Δ και στη Μεσόγειο Θάλασσα.
Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της Μπλουφίν Τούνα Ελλάς Ναυτική Εταιρεία και άλλων δύο γαλλικών ναυτικών εταιριών με αίτημα την ακύρωση του κανονισμού 498/2010 της Επιτροπής, περί απαγόρευσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων από γρι-γρι.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ